G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

OZ Stop Zelená podrobne sleduje prípravu nového Stavebného zákona. Nový stavebný zákon je potrebný a OZ STOP zelená plne podporuje jeho prijatie. OZ Stop Zelená spracovala sumár základných princípov a pilierov, na ktorých by nový stavebný zákon mal stať, s cieľom zjednodušiť prácu všetkých zainteresovaných strán s dôrazom na dodržanie verejného záujmu, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Celé stanovisko bolo publikované na blogu predsedu OZ Stop Zelená Ing. Greguša na sme.sk.

Nový stavebný zákon musí zrýchliť a zjednodušiť povoľovanie stavieb.  Zavedenie princípu “jednej pečiatky” a „fikcie súhlasu“ je viac ako žiadúce. Súčasne platný stavebný zákon je z roku 1976.

V našich právnych podmienkach je kladený doraz na samotný proces povoľovania stavby, ktorý môže trvať až niekoľko rokov a je tak prekážkou pre kvalitnú a rýchlu výstavbu. Bývanie na Slovensku sa postupne stáva nedostupným aj pre strednú triedu. Slovensko nestavia cesty, diaľnice, o vysokorýchlostných tratiach si môžeme nechať len zdať. Pripraviť nový úsek diaľnice u nás totiž trvá v priemere niekoľko rokov.

Za tým všetkým je neskutočne pomalé a administratívne náročné povoľovania stavieb. V rebríčku rýchlosti (obťažnosti) získania stavebného povolenia Svetovej banky je Slovensko na neuveriteľnom 154. mieste zo 190 krajín. Sú pre nami napríklad Papua Nová Guinea, Kongo či Nepál. Viac informácií: http://www.doingbusiness.org/rankings

Podobné je to aj v Českej republike. Podľa výskumu, ktorý pre Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR vykonala nezávislá spoločnosť na tému rýchlosti povoľovania stavieb v máji 2020 – viac ako 86% opýtaných si myslí, že stavby sa povoľujú pomaly. Výsledok na Slovensku je určite obdobný.

article_photo(MPR ČR)

Nové byty nie sú, a tak rastie záujem aj o tie staršie. Vo veľkých mestách sa preto zvyšujú ceny aj na tzv. secondhandovém trhu a zdražuje sa aj nájomné. Dopyt z veľkých miest sa vzhľadom k nedostatočnej ponuke presúva do mestských “satelitov”. Ľudia teda nebývajú v mestách, ale v ich okolí a denne dochádzajú do hlavného mesta za prácou. Tým preťažujú nedostatočnú kapacitu infraštruktúry. Podľa odhadov na základe výskumov mobilných operátorov dochádzajú denne do Bratislavy státisíce ľudí.

Súčasný stav je viac neudržateľný

  • pre obnovu ekonomiky je potreba nový moderný stavebný zákon,
  • pre nedostatočnú rýchlosť výstavby bytov – v mestách silnie kríza dostupného bývania, 
  • nestavajú sa školy, športoviská, cesty, diaľnice a vysokorýchlostné železnice.

Nový stavebný zákon by mal:

  • zrýchliť nekonečne dlhé povoľovania stavieb
  • zjednodušiť zložitú byrokraciu, ktorá ho sprevádza
  • zaistiť dodržiavanie lehôt zo strany štátu

Myslím, že celá odborná aj laická verejnosť víta snahu Ministerstva dopravy a výstavby po toľkých rokoch dramaticky zmeniť aktuálne platný stavebný zákon a súvisiace predpisy.

Čo najviac spomaľuje stavebné konanie podľa prieskumu CEEC v Českej republike?article_photo(CEEC)

Nový stavebný zákon – 2 jednoduché princípy

Nový stavebný zákon by mal vzniknúť na 2 základných princípoch pri dodržaní verejného záujmu, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia:

1. Princíp jednej „pečiatky“

Dnes máme takmer niekoľko desiatok typov stavebných konaní a rôznych typov povoľovacích procesov. Nový stavebný zákon by to mal vyriešiť tým, že do budúcnosti bude už len jedno správne konanie a celé konanie o povolení stavby povedie jeden stavebný úrad.

Výsledkom celého konania by tak mala byť u bežných stavieb ( rodinný dom, bytový dom) jedna “pečiatka”. Celý proces by mal byť  digitalizovaný. Zákon by mal zjednodušiť stavebníkom v tom, že nebudú musieť zháňať viac ako 30 pečiatok a sami sa vysporiadúvať často s protichodnými požiadavkami dotknutých orgánov. Maximum by ich malo byť totiž integrovaných do stavebných úradov.

Dotknuté orgány štátnej správy by mali byť  integrované s výnimkou požiarnej ochrany a pamiatkovej starostlivosti v objektoch v pamiatkovej ochrane – národných kultúrnych pamiatok a zapísaných nehnuteľných pamiatok, pamiatkových rezervácií a zón. Tu budú odborníci na ochranu pamiatok aj naďalej hájiť záujmy ochrany historického dedičstva, novo však v rámci stavebného úradu, ktorý bude vydávať jedinú integrovanú pečiatku na účely stavebného povolenia.

Rovnako tak ako životné prostredie, ktoré by malo zostať samostatné postavenie, a to v osobitne chránených územiach. U prípadných stavieb v národných parkoch a podobne významných územiach by mal mať orgán životného prostredia posledné slovo. Aj pre pamiatkárov, životné prostredie a hasičov ale bude platiť fikcia súhlasu, takže riadenie nebude trvať roky!

2. Princíp zavedenia „Fikcie súhlasu“ – dodržiavanie lehôt štátom  

Dôležitým princípom nového zákona by mal byť tlak na dodržiavanie lehôt štátom. Nedodržiavanie lehôt sa bohužiaľ stalo smutným štandardom. Nie je možné, aby stavebníci čakali na stanoviská a vyjadrenia štátu v niektorých prípadoch mesiace. Zákon by mal zaviesť „fikciu súhlasu“, ktorá znamená, že keď sa orgán nestihne vyjadriť, bude sa mať za to, že súhlasí. Pre samotný stavebný úrad bude platiť opatrenia proti nečinnosti, kedy v prípade, že stavebný úrad nerozhodne v lehote, vec bezodkladne preberie nadriadený krajský stavebný úrad a vo veci rozhodne.

Výnimkou vo “fikcie súhlasu” by malo byť stanovisko pamiatkárov a ochrany životného prostredia

Celé stanovisko predsedu OZ Stop Zelená k pripravovanému novému stavebnému zákonu si môžete prečítať na blogu predsedu OZ Stop Zelená https://martingregus.blog.sme.sk/c/539888/stavebny-zakon-154-miesto-zo-190-krajin-v-obtiaznosti-vydania-stavebneho-povolenia.html

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *