Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ v prvom rade nebojuje proti reklame ako takej. Tá je súčasťou verejného priestoru odjakživa a vždy bude. Ide nám predovšetkým o jej kultivácii, o vytvorenie harmónie medzi podnikaním a prívetivým mestským prostredím.

Našim hlavným bodom snahy je presadiť vytvorenie Manuálu dobrej praxe reklamy a označovania prevádzok ako jedného zo základných dokumentov pre centrá a vybrané časti miest, ktorý by reflektoval jedinečnosť každého mesta a jeho kultúrneho dedičstva. Tieto manuály by mali v širších centrách miest definovať jednoduché pravidlá označovania prevádzok a vonkajšej reklamy. Nie je to forma regulácie alebo zákazu, manuál má celý proces tvorby reklamy uľahčiť a inšpirovať. Príklad dokumentu si môžete pozrieť tu.

Dobrým vzorom je aj manuál platný v Uherskom Hradišti, ktorý má iba 12 stránok, je s ručnými ilustráciami a celý je veľmi priatelský.  Nutné podotknúť tiež, že v Uherskom Hradišti to nie je záväzná a vymáhateľná vec. Mesto tu nie je policajt, aby hovorilo: bude to tak a tak. Jedná sa o úplne dobrovoľnú vec a pán starosta sám v úvodníku píše: poďme urobiť pekné prostredie pre podnikateľov, prívetivé pre obyvateľov a poďme sa skúsiť týmto dokumentom riadiť. Dokument si môžete pozrieť tu: https://www.mesto-uh.cz/reklamy

Z nášho pohľadu vizuálny smog nie sú len billboardy – to je jedna stotina toho všetkého, ktorá je najviditeľnejšou. Vizuálne smog je úplne všade okolo nás. Napríklad reklamy cez celé budovy, ktoré zakrývajú okná. Kvalitný dom, ktorý je postavený v 19. alebo 20. storočia je zakrytý jednoduchou lacnou sieťovinou alebo plachtou s reklamou. Najviac sa to objavuje v blízkosti hlavných ťahov, kadiaľ prechádzajú autá. O to viac musí byť reklama väčšie, aby za krátku chvíľu dokázala prilákať pozornosť vodičov. Tiež veľa pribúda LED obrazoviek, ktoré sú na križovatkách, pretože sa tam čaká na semaforoch.  

Problematiku vizuálneho smogu je nevyhnutné riešiť koncepčne. Mestá a obce musia dostať väčšie právomoci, aby mohli regulovať reklamu na svojom území.  Súčasná situácia je neudržateľná. 

V rámci nového stavebného zákona alebo v rámci novelizácie  vyhlášky  532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky resp. iných zákonov by bolo vhodné jasné definovať pravidlá tak, aby:

  • pravidlá o umiestnení, povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení stanovovala obec cez všeobecne záväzné nariadenie,
  • obec cez všeobecne záväzné nariadenie mohla rozhodnúť o zákaze reklamných zariadení na celom svojom území alebo jej časti
  • predaj reklamného priestoru na nelegálne postavenom bilboarde resp. reklamnom pútači bez stavebného povolenia by bol trestným činom s nepodmienečnou sadzbou odňatia slobody pre konateľa spoločnosti, ktorý za daný bilboard – reklamný pútač fakturuje reklamu
  • zadávateľ reklamy na bilboard – reklamný pútač bez stavebného povolenia by si nesmel takýto náklad dať do nákladov spoločnosti a nemohol by si z neho odpočítať DPH

Samostatnou kapitolou je vizuálny smog pri diaľniciach a cestách. V zásade by však bolo vhodné zaviesť pravidlo, že pri diaľniciach nesmie byť akýkoľvek billboard ( s určením min. vzdialenosti napr. 2000m).