Site Loader
OZ STOP Zelená, Panenská 2, Bratislava 811 03

Témy blogov

Ing. Martin Greguš PhD. predseda Občianskej iniciatívy STOP Zelená

Občianska iniciatíva

Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál zelenespravy.sk

Plne podporujeme iniciatívu #klímaťapotrebuje

Zaujalo nás

Bratislava, 17. júna – Klimatické ciele krajín skupiny G7 sú dobrým začiatkom, chýbajú však konkrétne ciele a medzníky. Počas panelovej diskusie na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum sa na tom… [...]

Bratislava, 17. júna – Na opravy a údržby dlhodobých protipovodňových opatrení sa vlani použilo 33,8 milióna eur. Z toho 5,8 milióna eur z vlastných zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku a 28 miliónov… [...]

Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete štátnych stredísk environmentálnej výchovy, ale aj… [...]

Bratislava, 16. júna – Vo Washingtone prebieha živá debata o tom, ako môže USA spolupracovať s Čínou a Ruskom v boji proti klimatickej zmene a zároveň s nimi súperiť v iných… [...]

Bratislava, 16. júna – V bratislavskej Petržalke zahniezdila kolónia brehúľ, a to niekoľko týždňov po dokončení prác na obnove kolmého riečneho brehu Dunaja. Obnovený breh sa podarilo vybudovať vďaka spolupráci… [...]

Archív

Vyberáme pre Vás

 • OSLOBOĎME konečne NÁRODNÉ PARKY! Podpíš teraz petíciu za národné parky bez ťažby dreva, výstavby a poľovania!
  on 21. júna 2021 at 12:42

  25 mimovládnych ochranárskych organizácií spustilo kampaň a petíciu Osloboďme národné parky. Za niekoľko hodín získala už 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ podporovateľov. Petícia žiada od vlády a poslancov reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku. Podporte ju aj vy vašim podpisom 👇✍️ #oslobodmenarodneparky

 • ŠOPSR - Zásahový tím eutanazoval problémového medveďa v obci Sučany
  on 17. júna 2021 at 9:56

  Po dlhodobom neúspešnom plašení, Zásahový tím pre medveďa hnedého, dnes ráno odchytil a následne eutanazoval problémového jedinca medveďa hnedého v obci Sučany pri Martine. Išlo o štvorročnú samicu s hmotnosťou 94 kg, ktorá do intravilánu obce prenikala z dôvodu hľadania potravy už od jesene minulého roka. Zásahový tím evidoval o jej výskyte v obci množstvo hlásení a sťažností. Medvedica ničila majetok miestnych obyvateľov, najmä kompostéry či odpadové nádoby. Členovia Zásahového tímu len v tomto roku vykonali v obci 25 hliadok a opakovane sa pokúšali odplašiť tohto jedinca z intravilánu. Okrem Zásahového tímu pre medveďa hnedého na lokalite vykonávali hliadkovaciu činnosť aj zamestnanci Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra. „Skúšali sme všetko od plašenia svetlom, hlukom, cez paintballové strelivo, výstrely z poplašnej pištole a až po medvedí sprej,“ vysvetľuje Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého a dodáva, že išlo o jedinca, ktorý nevykazoval známky plachosti a tým pádom predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov tejto obce. Usmrtenie jedincov medveďa považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie jedincov nie je účinné. Odchyt jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nebol možný, nakoľko sa jednalo o jedinca, navyknutého na život vo voľnej prírode, ktorý by sa nedokázal adaptovať na umelo vytvorené podmienky v zajatí. Zásahový tím eutanazoval problémového medveďa v obci Sučany

 • Photos from Správa TANAP's post
  on 16. júna 2021 at 13:06

  Bobry v Doline Kežmarskej Bielej vody Po prvýkrát boli pobytové znaky bobra vodného v Doline Kežmarskej Bielej vody zistené na jar v roku 2009, o rok neskôr aj na Zelenom plese. Zdržal sa tu vtedy len niekoľko dní. V nasledujúcich rokoch bobry svoje návštevy tejto doliny zopakovali častejšie. Stopy po ich prítomnosti zanechali pri Bielom aj Trojrohom plese. Na jeseň 2018 si začali chystať zásobu potravy, ktorú tvorili vetvy z vŕb, priamo pri brehu Zeleného plesa a na základe toho sa dalo predpokladať, že sa tu chystajú prezimovať. Počas posledných dvoch rokov sa teda vysokohorské pleso stalo zimných útočiskom pre bobriu rodinu. V súčasnosti možno vidieť stopy po ich aktivitách nielen na Zelenom, ale aj na Bielom a Čiernom plese. Všeobecne sú bobry aktívne hlavne v noci, no počas letných večerov je ich možnosť pri troche šťastia vidieť usilovne pracovať na brehu či vodnej hladine. Autor fotografií: J. Ksiažek, ŠOP SR Správa TANAP

 • ŠOPSR - Stanovisko ŠOP SR k udalosti s útokom medveďa v Liptovskej Lúžnej
  on 16. júna 2021 at 8:21

  S poľutovaním sme prijali včerajšiu správu o pitve zosnulej osoby, ktorá preukázala zranenie spôsobené medveďom hnedým. Štátna ochrana prírody SR nepozná okolnosti, ako k tejto udalosti došlo. Odborný zamestnanec ŠOP SR – člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého, bol pripravený preskúmať miesto činu a odobrať prípadné vzorky, avšak nebol prizvaný zo strany vyšetrovateľa a ani zo strany správcu územia, ktorým sú Lesy SR. Práve podrobné a včasné preskúmanie tohto miesta mohlo vniesť do prípadu viac informácií. Zásahový tím v uplynulom období neevidoval problémy spôsobené medveďom v obci Liptovská Lúžna a jej okolí. Medveď hnedý je chránený na základe Smernice o biotopoch zo strany Európskej únie. Preto nie je možné riešiť stav kvótovaním jeho odstrelu. Niektorí sú presvedčení, že znížením medvedej populácie na „únosnú mieru“, takýmto nechceným udalostiam predídeme. Reguláciu tak, ako sa doteraz robila poľovníkmi, je potrebné vnímať ako usmrtenie náhodne vybraných jedincov, ktoré ale potenciálne riziko konfliktných stretov človeka s medveďom neznižuje. Na túto skutočnosť upozorňuje aj vedecká štúdia, v ktorej vedci vyhodnotili 664 útokov medveďa na človeka, zaznamenaných v rokoch 2000 – 2015 v Severnej Amerike a Európe. Autori uvádzajú že: „Nebol potvrdený žiaden významný rozdiel v počte útokov medveďa na človeka medzi krajinami, v ktorých sa medveď legálne loví a krajinami s obmedzením jeho lovu.“ (Bombieri, G. et al. (2019). Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports. 9 (1), 8573). Štátna ochrana prírody SR eviduje priemerne 3 útoky medveďa na človeka ročne a spravidla sa končia ošetrením, prípadne krátkou hospitalizáciou obete. Vo väčšine prípadov ide o prekvapené jedince medveďa hnedého v bezprostrednej blízkosti ľudí, ktoré na prekročenú kritickú vzdialenosť reagujú defenzívnym útokom. Zásahový tím pre medveďa hnedého rieši problematické jedince, ktoré majú pozmenené správanie a vyskytujú sa v intravilánoch, kde spôsobujú ohrozenie obyvateľstva. Takéto prípady zásahový tím rieši najskôr aktívnym plašením a v prípade neúspechu týchto metód, môže pristúpiť aj k vylúčeniu jedinca z populácie usmrtením. Stanovisko ŠOP SR k udalosti s útokom medveďa v Liptovskej Lúžnej

 • ŠOPSR - Otestujte si svoje znalosti o Karpatoch a vyhrajte
  on 15. júna 2021 at 12:50

  Zapojte sa do medzinárodného kvízu o Karpatoch 👇 a otestujte sa, koľko toho viete o jednej z najväčších a najkrajších prírodných oblastí v Európe 🏞 Tento kvíz je súčasťou trojročného medzinárodného Interreg projektu Centralparks v rámci programu Stredná Európa, v ktorom spolupracuje osem partnerov vrátane Štátnej ochrany prírody SR zo 7 európskych krajín. Otestujte si svoje znalosti o Karpatoch a vyhrajte

 • Hľadáme nového kolegu -poľnohospodára - RCOP Prešov
  on 15. júna 2021 at 12:05

  Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove 🌳🌳 hľadá do svojho tímu nového kolegu na pozíciu poľnohospodára👇 Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • Vypracováva odborné stanoviská a iné odborné podklady pre rozhodovacie konania

 • Zimná sezónna uzávera sa skončila Dnešným dňom sa po zime opäť otvorili turistické chodníky a turisti v Tatrách sa znova môžu v...
  on 15. júna 2021 at 7:26

  Zimná sezónna uzávera sa skončila Dnešným dňom sa po zime opäť otvorili turistické chodníky a turisti v Tatrách sa znova môžu vybrať na vyššie položené chodníky, sedlá a štíty. Naďalej však prosíme a apelujeme na všetkých návštevníkov, aby dodržiavali platné pravidlá v TANAP-e, aby prírodné prostredie dokázalo vytrvať v optimálnom stave a mohlo poskytovať vhodné podmienky pre život organizmov, ktoré majú v Tatranskom národnom parku svoj domov. Autor fotografie: M. Pemčák, ŠOP SR Správa TANAP

 • ŠOPSR - Vyhodnotenie súťaže - Jarné príbehy z prírody
  on 14. júna 2021 at 12:38

  Poznáme výhercov výtvarnej súťaže 🎨 Jarné príbehy z prírody 🌿🌳. Pozrite si prehľad víťazných prác, ktorý sme pre vás pripravili v tomto článku 👇. Do súťaže sa prihlásilo 244 diel od žiakov či jednotlivcov. Takáto hojná účasť nás veľmi potešila 🙂. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme. Vyhodnotenie súťaže - Jarné príbehy z prírody

 • ŠOPSR - Konferencia biskupov Slovenska ocenila aj zamestnanca ŠOP SR
  on 14. júna 2021 at 7:24

  Konferencia biskupov Slovenska minulý týždeň oceňovala osobnosti kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico. 🏆 Jedným z ocenených bol aj náš kolega, zoológ a vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého, Jaroslav Slašťan, ktorý nie je iba odborníkom na veľké šelmy a ochranu prírody, ale vo svojom voľnom čase sa venuje aj publicistike a fotografii. Srdečne gratulujeme! 🤝 Konferencia biskupov Slovenska ocenila aj zamestnanca ŠOP SR

 • Pieninský národný park pozýva do svojho informačného centra...
  on 12. júna 2021 at 9:42

  Pieninský národný park pozýva do svojho informačného centra...

 • Poznáte našu najväčšiu mačkovitú šelmu?
  on 11. júna 2021 at 13:34

  Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rysov. Prvýkrát sa oslavoval v roku 2018. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto fascinujúcom druhu, ktorý žije v našich lesoch 🌲🌲, ale je veľmi zriedka viditeľný. Rys ostrovid ( Lynx lynx) je najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rysov. Prvýkrát

 • Štátna ochrana prírody SR's cover photo
  on 11. júna 2021 at 8:07