Site Loader
OZ STOP Zelená, Panenská 2, Bratislava 811 03

Témy blogov

Ing. Martin Greguš PhD. predseda Občianskej iniciatívy STOP Zelená

Občianska iniciatíva

Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál zelenespravy.sk

Plne podporujeme iniciatívu #klímaťapotrebuje

Zaujalo nás

Bratislava, 29. júla – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce vytvoriť nový informačný systém s názvom Manažment výziev. Na jeho obstaranie vyhlásila tender.  [...]

Trnava 29. júla (TASR) - Kariéru od kedysi premnoženého škodcu úrody až po v súčasnosti chránený druh má za sebou syseľ pasienkový. Počty tohto drobného hlodavca začali celoeurópsky klesať od… [...]

Bratislava, 29. júla – Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR neporušuje žiadne právne normy, nariadenia, zákony ani vyhlášky. ŠOP nesúhlasí s vyjadreniami Slovenskej poľovníckej komory (SPK),… [...]

Bratislava, 29. júla – S rastom hrubého domáceho produktu vo všeobecnosti rastie aj spotreba prírodných zdrojov, uviedol pre TASR analytik portálu Euractiv Slovensko Michal Hudec v súvislosti s Celosvetovým dňom ekologického dlhu,… [...]

Bratislava/Fu-Čou, 28. júla – Výbor svetového dedičstva UNESCO v stredu schválil rozšírenie slovenskej lokality v Zozname svetového dedičstva – bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.  [...]

Archív

Vyberáme pre Vás

 • ŠOPSR - Demänovská jaskyňa Slobody oslávila 100 rokov od svojho objavenia
  on 3. augusta 2021 at 14:17

  Správa slovenských jaskýň pripravila 2. augusta pri príležitosti 100. výročia od objavenia Demänovskej jaskyne slobody slávnostné otvorenie náučného chodníka pri Demänovskej jaskyni slobody 🏞🦇. Podujatie odštartovalo prestrihnutím pásky náučného chodníka a jeho prehliadkou spolu s príhovorom riaditeľa SSJ, Jána Zuskina. Slávnostné príhovory predniesli aj štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska, zástupca Žilinského samosprávneho kraja, predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti a starostka Demänovskej doliny. Podujatie, ktoré bolo obohatené aj návštevou vnuka objaviteľa Demänovskej jaskyne slobody Aloisa Krála, bolo sprevádzané odborným výkladom a kultúrnym programom. Pri tejto príležitosti Vás pozývame aj na výstavu do Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorá sumarizuje sto rokov od objavu, prieskumu, dokumentácie a sprístupnenia Jaskyne slobody v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách. Demänovská jaskyňa Slobody oslávila 100 rokov od svojho objavenia

 • 📣ℹ️Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Štátnou ochranou prírody intenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť sčítanie popu...
  on 2. augusta 2021 at 7:38

  📣ℹ️Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Štátnou ochranou prírody intenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť sčítanie populácie medveďov na Slovensku genetickým výskumom, ktorý sa začal v septembri 2019.🐻 Tento spôsob poskytuje relevantné informácie o stave populácie medveďa hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie informácie o jeho lokálnom výskyte. Na výskume spolupracujú pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe. ➡️ Podľa platnej zmluvy sa analýza vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024. Lenže kvôli zvýšenej pozornosti verejnosti, ktorá nastala po prvom smrteľnom útoku medveďa na človeka v celej zaznamenanej histórii na Slovensku je tento termín nevyhovujúci. V najbližšom období sa preto uskutoční pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP SR s odborníkmi z Karlovej univerzity, aby sa našiel spôsob, ako sčítanie medveďov ukončiť ešte počas tohto leta. ➡️ V rámci spolupráce Karlovej univerzity a ŠOP SR totiž sa okrem medveďov podobným spôsobom analyzujú aj vzorky iných šeliem na Slovensku, ide ešte o vlka dravého a rysa ostrovida, a práve tieto analýzy sa môžu odložiť na neskôr. ➡️ Pre účely výskumu bolo celkovo odobratých viac ako 2 200 vzoriek DNA medveďov. Práve analýza DNA je najpresnejšou a jedinou objektívnou metódou, ako zistiť veľkosť populácie medveďa hnedého na Slovensku. Zber vzoriek sa uskutočnil v dvoch fázach od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021. S genotypmi konkrétnych jedincov pritom zberači pracovali bez toho, aby prišli do kontaktu s medveďom. #medveď #Slovensko #scčítanie #výskum #MŽPSR #ŠOPSR #príroda #zviera

 • ŠOPSR - Pripomíname si Svetový deň strážcov
  on 31. júla 2021 at 8:00

  Svetový deň strážcov sa oslavuje po celom svete 31. júla ako spomienka na strážcov 🖤, ktorí zahynuli alebo sa zranili pri výkone služby a ako uznanie práce, ktorú strážcovia robia pri ochrane prírodných pokladov a kultúrneho dedičstva planéty 🌳🌎. Svetový deň strážcov je iniciatíva Medzinárodnej federácie strážcov International Ranger Federation, ktorú propaguje spolu s jej oficiálnou charitatívnou časťou organizácia The Thin Green Line Foundation. Oslávte a pripomeňte si Svetový deň strážcov spolu s nami podporou vyjadrenou vytlačením plagátu na našom webe a zverejnením svojej fotografie na FB s hashtagmi #WorldRangerDay #StandWithRangers #NaturesProtectors #Strazprirody alebo pridaním vašej fotografie 📷 do komentára k tomuto článku. Podporu môžete vyjadriť aj pridaním hesla "I stand with Rangers" k profilovej fotografii na vašom Facebooku alebo Twitteri. Pripomíname si Svetový deň strážcov

 • TIP NA VÝLET ☀️ Demänovská jaskyňa slobody V tomto období oslavuje 100 výročie svojho objavenia 👏. Nachádza sa na pravej strane ...
  on 29. júla 2021 at 12:12

  TIP NA VÝLET ☀️ Demänovská jaskyňa slobody V tomto období oslavuje 100 výročie svojho objavenia 👏. Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne v dolinke Točište je v nadmorskej výške 870 m.🏞. Serpentínový chodník od parkoviska k jaskyni má dĺžku asi 400 m a prevýšenie 67 m. Výstup k jaskyni trvá 10 - 15 min. Na výstupovej trase je náučný chodník. Viac informácií o tejto jaskyni, ako aj otváracie hodiny či ceny vstupného sa dozviete na: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/4-demanovska-jaskyna-slobody

 • Výborná sprava pre Slovensko - Výbor svetového dedičstva UNESCO prijal návrh na rozšírenie lokality prírodného dedičstva UNESCO ...
  on 29. júla 2021 at 7:23

  Výborná sprava pre Slovensko - Výbor svetového dedičstva UNESCO prijal návrh na rozšírenie lokality prírodného dedičstva UNESCO “Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy”. 😊🥳 🟢 Výbor svetového dedičstva potvrdil, že Slovensko splnilo podmienky UNESCO pre lokalitu Karpatských bukových pralesov 🟢 Výbor svetového dedičstva UNESCO prijal návrh na rozšírenie lokality prírodného dedičstva UNESCO “Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy”, a schválil tak návrh na úpravu hraníc slovenských komponentov zaradených na zoznam lokality svetového dedičstva od roku 2007. ✅ 🔰 Poradný orgán IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) osobitne vyzdvihol kvalitu renominačného projektu Slovenskej republiky a navrhnutých lokalít, ako aj spoluprácu so slovenskými expertmi. ✅ Celé územie lokality pozostáva z niekoľkých zvyšných európskych starých bukových lesov a pralesov, ktoré sú už niekoľko storočí takmer nezmenené. Týmto rozhodnutím sa územie rozšírilo o ďalších 6 zmluvných štátov (Bosna a Hercegovina, Česko, Francúzsko, Severné Macedónsko, Poľsko a Švajčiarsko), a tým sa pridávajú do siete celkovo 15 nových chránených oblastí. 🟢 Súčasťou spoločnej nominácie bol návrh Slovenska na úpravu hraníc slovenských komponentov predmetnej lokality a ich nárazníkových zón, nachádzajúcich sa vo východnej časti Slovenska - Vihorlat, Havešová, Rožok, Udava a Stužica - Bukovské vrchy. Cieľom bolo odstrániť 14 rokov trvajúce nedostatky mapového vymedzenia a nedostatočnej ochrany tohto vzácneho územia Slovenska, ktoré vyplývali z pôvodného nominačného projektu pri zápise lokality na Zoznam svetového dedičstva v roku 2007. 🟢 Komponenty tejto medzinárodnej lokality na území Slovenska pokrývajú takmer 4 tisíc hektárov najprísnejšie chránených vzácnych bukových pralesov s nárazníkovou zónou veľkosti ďalších takmer 15 tisíc hektárov. Odsúhlasenie návrhu poukazuje na fakt, že slovenské komponenty reprezentujú unikátne a kľúčové ekologické a biologické procesy bukového ekosystému, ktoré prispievajú k integrite a ochrane univerzálnej jedinečnej hodnoty tejto nadnárodnej lokality. Slovensko bude pokračovať v spolupráci krajinami tejto lokality UNESCO, ako aj s IUCN, jednak na ochrane a spravovaní týchto jedinečných území, ako aj na procese ďalšieho rozširovania tejto lokality. 🟢 Každá oblasť lokality svetového dedičstva je jedinečná svojím zložením pôd, flóry a fauny, či podnebím. Buk lesný (Fagus sylvatica) nájdeme len na území Európy a je mimoriadne prispôsobivý rôznym klimatickým, geografickým a fyzickým podmienkam. Je to veľmi konkurenčný druh a uplatňuje sa takmer všade: od bohatých vápenatých až po piesočnaté pôdy chudobné na živiny, od hôr po nížiny a od vlhkých až po suché podmienky. 🟢 V júni 2007 bola lokalita Karpatské bukové pralesy zapísaná na Zoznam svetového dedičstva ako ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 sa rozšírila o komponenty v Nemecku a v roku 2017 na 41. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Krakove o 63 nových komponentov a ďalších 9 krajín Európy. 🟢 S 94 komponentmi v 18 krajinách je to momentálne najväčšia sériová lokalita na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Pokrýva oblasti v Albánsku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Česku, Severnom Macedónsku, Poľsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku, Španielsku, Švajčiarsku a na Ukrajine. To si vyžaduje silnú medzinárodnú spoluprácu a ilustruje úzky vzťah bukového lesa s európskou kultúrou. Autorka fotografie: Simona Kourtesis

 • Photos from Správa TANAP's post
  on 28. júla 2021 at 9:26

  Pasce pre vtáky Hniezdna sezóna je v plnom prúde a výjazdy k zraneným či inak hendikepovaným operencom vrcholia práve v mesiaci júl. Najčastejšími vtákmi, ktoré potrebujú ľudskú pomoc, sú práve tie, ktoré zdieľajú svoje obydlia s človekom a to najmä dážďovníky tmavé, belorítky domové, lastovičky obyčajné a netopiere. Súbežne s trendom zatepľovania nastala potreba ochrany a vytvárania hniezdnych biotopov pre tieto užitočné hmyzožravce, a to najmä na bytových domoch v mestách. Čoraz častejšie vídať na zateplených stavbách umelo vytvorené hniezdne búdky, ide predovšetkým o príbytky pre vzácneho dážďovníka tmavého. Avšak nekvalitne osadené búdky sa stávajú pre týchto vzdušných akrobatov smrteľnou pascou. Za posledné dva roky sme boli už niekoľkokrát privolaní k záchrane dážďovníkov uväznených v otvoroch týchto úkrytov. Nie všetky akcie však mali šťastný koniec. Jedince ostávajú visieť za nôžky, krk či krídlo na vyčnievajúcich sieťkach z fasád panelákov v neúprosných letných horúčavách. Posledný prípad, kedy sme zasahovali, bol na výťahovej šachte 8. poschodia bytového domu na Podbrezinách. Vďaka všímavej slečne z bytu oproti a súčinnej pani domovníčke sa podarilo takto zakliesneného dážďovníka vyslobodiť a po podaní prvej pomoci aj úspešne vypustiť. Nie vždy je však možné vykonať záchrannú akciu bez pomoci hasičskej techniky, preto sme vďační hasičským zborom za uskutočnené výjazdy k takýmto vtáčím nešťastníkom. Na záver chceme apelovať na všetky zúčastnené strany, ktoré participujú na zatepľovacích prácach budov, aby v maximálnej možnej miere dohliadali na kvalitu osadzovania búdok. Precíznou prácou sa eliminujú vtáčie úhyny v miestach, ktoré majú slúžiť ako útočisko, nie ako pasca. Autor fotografií: Archív ŠOP SR Správa TANAP

 • V pondelok následkom havárie na bioplynovej stanici pri obci Budča spojenej s únikom digestátu do rieky Hron došlo k mimoriadne...
  on 27. júla 2021 at 9:48

  V pondelok následkom havárie na bioplynovej stanici pri obci Budča spojenej s únikom digestátu do rieky Hron došlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vody na strednom toku rieky s následným hromadným úhynom rýb. ⏹ Bezprostredne po zachytení informácie o úhyne sa predmetnej akcie zúčastnil aj hydrobiológ Štátnej ochrany prírody SR. V spolupráci s užívateľom zasiahnutých rybárskych revírov, zasahujúcich z veľkej časti aj do Územia európskeho významu Stredný tok Hrona sme poskytli odbornú pomoc pri zbere a determinácii uhynutých rýb, čím sa získali údaje potrebné pre vyčíslenie škôd spôsobených haváriou. ⏹Na základe predbežného spracovania zozbieraných kadáverov, sme medzi uhynutými rybami determinovali 24 pôvodných druhov rýb, vrátane viacerých chránených druhov. Podrobnejšie budú údaje o škodách spracované po detailnom prieskume zasiahnutého územia a na základe znaleckého posudku a následne poskytnuté na spracovanie kompetentným zložkám. ⏹Medzi uhynutými druhmi rýb boli zistené i viaceré druhy európskeho významu, ako napríklad hlavátka podunajská, mrena karpatská, boleň dravý, hrúz bieloplutvý, ale tiež druhy, ako napríklad mrena severná a lipeň tymianový, ktorých stav sú členské štáty EÚ povinné sledovať.

 • Drony v Tatrách a národných parkoch – nevedomosť či arogancia? - Mám Dron
  on 26. júla 2021 at 8:44

  Aktuálny článok o dronoch v národných parkoch, ktorý vznikol v spolupráci so Správou TANAP-u, si môžete prečítať v priloženom odkaze: https://mamdron.sk/drony-v-tatrach-a-narodnych-parkoch/?fbclid=IwAR1sb3ZC5aJuxTr_YPuU960eWSShjI1mxJHUrduBnYhn82xJm4_OU8i6YW0 Prečítajte si ako môžu drony v Tatrách a národných parkoch negatívne ovplyvniť správanie chránených zvierat.

 • Photos from Štátna ochrana prírody SR's post
  on 26. júla 2021 at 8:03

  Poznáte Muránsky zlom? Nachádza sa na hranici Národný park Muránska planina a patrí medzi najvýznamnejšie a najvýraznejšie zlomové zóny v Západných Karpatoch. Najlepšie viditeľný je v strednej časti – medzi sedlom Besník a Tisovcom v dĺžke cca 35 km. Práve v lome za Muráňom sa nachádza jedinečná lokalita zlomového kontaktu kryštalinika Stolických vrchov s karbonátmi Muránskej planiny. Naši anorganici nedávno túto lokalitu prečistili a pripravujú osadenie náučnej tabule. Viac sa dočítate v článku. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20802

 • Tlačová konferencia z diskusií v regiónoch
  on 25. júla 2021 at 15:55

  Zdieľame s vami záznam tlačovej konferencie zo série prebiehajúcich rokovaní o transformácii národných parkov. O podnetoch z rokovaní informujú: Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR Michal Tomčík, generálny riaditeľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátna ochrana prírody SR

 • YOUTH AT THE TOP SLOVAKIA - Mládež v horách 2021
  on 23. júla 2021 at 10:40

  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky sa stala opäť súčasťou medzinárodného projektu MLÁDEŽ V HORÁCH 🌲🌳 Podujatie bolo realizované na 4 Správach: Pieninský národný park, Chránená krajinná oblasť Horná Orava, Biosphere Reserve Poľana a Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. Nahliadnite do zrealizovaných podujatí v chránených územiach ŠOP SR 😊. Prostredníctvom tohto videa: https://youtu.be/t7U_gNLsYiw a článku: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20801 vám prinášame malú ochutnávku pestrých aktivít ☀️, zážitkových pobytov v prírode 🏞 a výborných miestnych jedál 🥣🍽, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodnej kuchárskej knihy Alparc. Medzinárodné podujatie Mládež v horách 2021 Youth at the Top Event je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

 • ŠOPSR - Záplavy v jaskyni Domica - aktualizácia
  on 22. júla 2021 at 13:37

  Dobré správy- vďaka enormnému úsiliu zamestnancov zo Správa slovenských jaskýň bude aj napriek záplavám z minulého víkendu jaskyňa Domica čoskoro OTVORENÁ. Záplavy v jaskyni Domica - aktualizácia