G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ZMENA KLÍMY OVPLYVŇUJE AJ VODNÉ TOKY
A najmä vodné ekosystémy, populácie rýb a ďalšie skupiny vodných organizmov🐟🦞🐌
Negatívne dôsledky zmeny klímy na 💦ekosystémy ešte viac vyhrocuje človek☝️Odbery vody, vypúšťanie odpadových vôd, ale aj nevhodné infraštruktúrne projekty tieto tlaky na vodné zdroje ešte viac prehlbujú. Aj o tomto je odborná konferencia MANAŽMENT RIZÍK, ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY s medzinárodnou účasťou vo Vígľaši pri Zvolene✅

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *