G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2022 🌎
Bilancia vodných zdrojov
💧Ročný prítok na územie SR v roku 2022 predstavoval 46 104 mil. m3, čo je oproti roku 2021 menej o 14 683 mil. m3.
💧Odtok z územia SR sa oproti predchádzajúcemu roku 2021 znížil o 4 362 mil. m3, pokles ročného odtoku predstavoval 14 411 mil. m3.
💧Celkové zásoby vody k 1. 1. 2022 v akumulačných nádržiach predstavovali 745,9 mil. m3, čo reprezentovalo 64,24 % využiteľného objemu vody v akumulačných nádržiach. K 1. 1. 2023 celkový využiteľný objem hodnotených akumulačných nádrží oproti stavu k 1. 1. 2022 mierne klesol na 742,8 mil. m3, čo reprezentuje 64,03 % využiteľného objemu vody.
💦Oblasť efektívneho a udržateľného využívania vody je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
💦Cieľ 6: Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://old.enviroportal.sk/uploads/report/11841.pdf
Zdroj obrázka: Slovenské elektrárne, a.s.

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *