G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

🎉CENA MINISTRA PRE NAŠU ODBORNÍČKU ZUZANU LIESKOVSKÚ👏
Zuzka Lieskovská je spätá so SAŽP prakticky od jej začiatkov. Počas svojho pôsobenia prešla rôznymi pozíciami a výzvami, no aj dnes, po rokoch, je pevnou a stabilnou súčasťou agentúry. Za jej prácu ju ocenil aj minister životného prostredia, Ján Budaj. Cena ministra je tak v rukách odborníčky, ktorá dlhodobo šíri pozitívne meno rezortu a SAŽP doma i v zahraničí.
V kategórii kolektív boli Čestným uznaním ministra životného prostredia ocenení spracovatelia Koncepcie vodnej politiky Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Na príprave dokumentu sa však podieľali aj kolegovia zo SAŽP😊
Všetkým oceneným a laureátom gratulujeme!
https://www.sazp.sk/novinky/cenu-ministra-zivotneho-prostredia-ziskalo-5-laureatov-ocenenie-putuje-aj-do-sazp.html

Foto: MŽP SR, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *