G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ENVIRONMENTÁLNE DÁTA, INFORMÁCIE A HODNOTENIA💡
Tomu je venovaný dnešný odborný workshop v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. Jeho cieľom je:
❇️prezentovať nové štúdie a publikácie v životnom prostredí
❇️sprístupniť podrobnejšie informácie o vývoji kvality vybraných zložiek životného prostredia
❇️prezentovať nové on-line informačné nástroje v rezorte životného prostredia
❇️informovať o kľúčových zisteniach týkajúcich sa životného prostredia v zmysle návrhu Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022
❇️získať spätnú väzbu ku kľúčovým zisteniam a k formám a nástrojom pre aktívnejšie zapojenie mladej generácie do diania v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *