G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Spotreba priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárskej výrobe
🥕Spotreba priemyselných hnojív predstavovala v roku 2021 100,7 kg čistých živín na hektár poľnohospodárskej pôdy a do pôdy sa spolu aplikovalo 4 979,6 t prípravkov na ochranu rastlín, z toho približne 2 670,1 t herbicídov, 1 203,2 t fungicídov, 660,5 t insekticídov a 445,8 t ostatných prípravkov.
🌽So zmenami po roku 1989 došlo v sektore poľnohospodárstva k výraznému poklesu spotrebovaných priemyselných hnojív a pesticídov.
🫑Od roku 2005 má však priebeh spotreby priemyselných hnojív a pesticídov kolísavý charakter s tendenciou opätovného nárastu.

🥔Oblasť poľnohospodárstva a hospodárenia s pôdou je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 2: Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11570.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *