G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Environmentálna výchova v neformálnom vzdelávaní
🧩Neformálna environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (EVVO) v SR je realizovaná štátnymi aj mimovládnymi organizáciami.
🧩Pracovná skupina pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR, koordinovaná SAŽP, pokračovala v roku 2021 v tvorbe systému certifikácie pre poskytovateľov EVVO v SR a v práci na internetovom portáli environmentálnej výchovy – EWOBOX.
🧩Na neformálnej EVVO sa významne podieľali aj rezortné organizácie MŽP SR, a to v súlade s Envirostratégiou 2030 a Rezortnou koncepciou environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (RK EVVO) do roku 2025.
🧩V rámci svojich výchovno-vzdelávacích aktivít realizovali napríklad akcie a podujatia pri príležitosti významných environmentálnych dní, on-line besedy pre všetky kategórie škôl, výstavy, odborné konferencie a semináre pre rôzne cieľové skupiny. V neposlednom rade sa rezortné organizácie MŽP SR venovali edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti.
🧩Medzi významné podujatia šíriace osvetu v oblasti ochrany životného prostredia patrí Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý v roku 2021 pokračoval svojim 20. ročníkom na tému: „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“.

👉Oblasť vzdelávania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 4: Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

👉Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11582.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *