G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

💡PO INŠPIRÁCIU SME BOLI V LISABONE✌️
✳️V dňoch 25.-29. júla sa v Portugalsku v Lisabone uskutočnil kurz Mestská ekológia: Zeleň v meste. Poskytol účastníkom aktuálne a praktické poznatky o urbánnej ekológii, vrátane jej ekologických a sociálnych aspektov.

✳️SAŽP reprezentovala špecialistka z odboru starostlivosti o krajinu, sídla a regióny. Získala na to štipendium.

✳️Hlavné diskutované témy:prehľad teórie a konceptov urbánnej ekológie; urbanizácia a jej vplyvy na životné prostredie; hlavné výzvy miest a zelená infraštruktúra v urbánnom prostredí; ekosystémové služby a prírode blízke riešenia (Nature Based Solutions, NBS); životné prostredie a zdravie ľudí; funkčná diverzita a vlastnosti urbánneho prostredia; urbánne poľnohospodárstvo a iné.

✳️Kurz je podporovaný prostredníctvom COST Action CA17133 Circular City. Hlavným organizátorom je cE3c – Centrum pre ekológiu, evolúciu a environmentálne zmeny, Prírodovedeckej fakulty Lisabonskej Univerzity a Fakulta poľnohospodárskeho inžinierstva Univerzity v Seville (ETSIA-US).

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *