G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

NÁŠ DEŇ 🌎
Tento deň si svet pripomína od roku 1970, iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.
🌎Na existenciu Dňa Zeme každoročne reagujú aj zamestnanci SAŽP tradičnou jarnou brigádou s názvom Pozdrav Zemi. Vo štvrtok, 20. apríla, sme vyčistili a upravili exteriér areálu hlavného sídla na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Súčasťou bolo aj založenie biodiverzitnej lúky, ako jeden z výstupov projektu Clima Best.
🌍Naše SEV Dropie si Deň Zeme pripomenulo 21. apríla troma rôznymi podujatiami. So žiakmi 9. ročníka postavili hmyzí hotel v areáli Základnej školy na Ulici práce v Komárne. V ten istý deň sa s deťmi zo Základnej školy Ferenca Móru venovali aj aktivite z projektu Living Lab, ktorá bola zameraná na pôdu poľnohospodárskej krajiny v CHVÚ Ostrovné lúky. Rovnako sa v ten deň Stredisko environmentálnej výchovy Dropie spolu s dobrovoľníkmi zapojilo aj do čistenia nelegálnych skládok v CHVÚ Ostrovné lúky. Táto aktivita bola súčasťou dobrovoľníckej kampane Upracme Slovensko.
🌏Kolegovia v Žiline v piatok, 21. apríla spolu s Radnicou mesta pripravili zaujímavý program pre malých aj veľkých. Mládež čistila Slnečné schody medzi Závodím a Hájikom. Deti sa zasa učili o triedení odpadu, ochrane planéty aj životného prostredia.

🍀🌱🌳🌺🐝🦌💦🌥️
Počas celého apríla zároveň prebieha vzdelávacia kampaň Zatoč s odpadom s aprílovou výzvou zameranou na možnosti, ako šetriť papier, a tým aj naše lesy. Žiaci všetkých typov škôl na Slovensku sa aj v apríli môžu zapojiť do výtvarnej súťaže Zelený svet na tému Voda je život. Súťaží sa o hodnotné ceny, športové veci, maliarske potreby, knižné publikácie a iné darčekové predmety. V tieto jarné dni vás spolu s Maxom vyzývame vyčistiť prírodu, vaše obľúbené prechádzkové miesto alebo okolie vášho domu. Viac informácií nájdete na:
💧www.sazp.sk
💧https://www.ewobox.sk/home
💧https://dropie.sazp.sk/

#earthday #thereisnoplanetb #environment

Envirovýchova
Ministerstvo životného prostredia SR

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *