G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

V TEJTO ŠKOLE 🎓TO DNES BOLO O VODE 💦
Dnes je Svetový deň vody. Jej význam i dôležitosť pre nás a krajinu sme si pripomenuli so žiakmi súkromného gymnázia v Banskej Bystrici.
💦Témou aktuálneho Svetového dňa vody je „urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny.
💧V spolupráci s centrom Europe Direct UMB sme zorganizovali prednášku Zmena klímy a zadržiavanie vody v krajine.
💦Interaktívna prednáška bola zameraná na:
– hlavné prejavy zmeny klímy a ich dôsledky na celú krajiny (lesnú, poľnohospodársku, urbanizovanú), najmä vo vzťahu k vode
– vysvetlenie, prečo je potrebné vodu v krajine zadržiavať
– kľúčové postavenie lesa a nelesnej drevinovej vegetácie pri zadržiavaní vody v krajine a na ohrozenia lesa pri plnení tejto funkcie
– problematické zadržiavanie vody v poľnohospodárskej krajine
– kaskádové dôsledky zmeny klímy a adaptačné opatrenia.

☝️Veríme, že osveta a informovanosť motivuje študentov a žiakov k lepšiemu správaniu vo vzťahu k vode.
Europe Direct UMB Banská Bystrica
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *