G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ℹ️VĎAKA EUROFONDOM V LUČENCI ZAVIEDLI ZBER TRIEDENÉHO ODPADU
Výstupom projektu je zvýšená kapacita pre triedenie KO (450 t/rok) a vytvorenie podmienok na zvýšenie množstva vytriedeného KO o 450 t ročne.✅
Operačný program Kvalita životného prostredia

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania techniky pre zberný dvor, za účelom zvýšenia kapacity na triedenie vybraných zložiek (DSO a objemného odpadu) komunálneho odpadu (KO). Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *