G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

V dňoch 1.11. až 12.11. 2021 sa v Glasgowe koná konferencia OSN o zmene klímy.

COP26 predstavuje zásadné rokovanie pre konečnú dohodu o dôležitých, doteraz neschválených, vykonávacích pravidlách Parížskej dohody, najmä o článku 6 Parížskej dohody a rámci pre transparentnosť. Tieto mechanizmy predstavujú podobu mechanizmov podľa Kjótskeho protokolu (napr. medzinárodné emisné obchodovanie) a ich účelom je pomôcť zmluvným stranám splniť ich redukčné záväzky.

Rámec pre transparentnosť sa zase zameriava na to, aby jednotlivé údaje vykazované zmluvnými stranami (napr. v oblasti znižovania emisií a i.) boli porovnateľné, overiteľné a verifikovateľné. Klimatická konferencia ďalej predstavuje dôležitý míľnik aj z hľadiska budúcich klimatických rokovaní, najmä pokiaľ ide o začatie diskusií o kolektívnom finančnom cieli po roku 2025 a prípravy prvého globálneho hodnotenia implementácie Parížskej dohody.

Slovenská republika bude na COP26 vystupovať v rámci dohodnutej spoločnej pozície EÚ. Primárnym cieľom členských štátov EÚ je tento rok v júni schválené spoločné zníženie emisií do roku 2030 o 55 percent oproti roku 1990, pričom nejde o cieľ 55% pre každý štát, ale o cieľ spoločný. Spoločnú európsku pozíciu pre COP26, schválila Rada EÚ tento rok v októbri. V rámci EÚ bol prístup k riešeniu ochrany klímy na medzinárodnej úrovni koordinovaný tak, aby na rokovaniach EÚ a jej členské štáty vystupovali jednotne. Na tento účel bola prijatá aj jednotná pozícia EÚ – teda napríklad, že EÚ podporí časový rámec pre záväzky k zníženiu emisií zahrnuté do národne stanovených príspevkov jednotlivých krajín v 5-ročných cykloch, ale akceptovateľný by bol aj rámec desaťročný.

Spoločná a koordinovaná pozícia EÚ a jej členských štátov pre rokovania COP26 je zásadná pre úspešnú úlohu EÚ na klimatických rokovaniach v Glasgowe, odkaz na nej nájdete tu.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *