G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Pre návrat ikonických druhov vtáctva – hlucháňa hôrneho do Strážovských vrchov a tetrova hoľniaka do Čergova, je potrebné uskutočniť konkrétne opatrenia. Pre hlucháňa hôrneho je to napríklad zabezpečiť bezzásahový režim na časti viac ako storočných porastov či realizovať aktívne opatrenia v ďalších vhodných lesných porastoch. Naopak, tetrov hoľniak vyžaduje obhospodarovanie – pasenie na holiach. Vyplýva to z Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048 a z Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019 – 2048. Materiály z dielne ministerstva životného prostredia dnes schválila vláda SR. Realizácia opatrení na najbližšie tri desaťročia by mala stáť takmer 3,4 mil. eur v prípade Strážovských vrchov, resp. 6,4 mil. eur v prípade Čergova.

„Schválenie programov starostlivosti o ďalšie dve chránené vtáčie územia je konkrétnym opatrením, ktorým chceme zabezpečiť aktívnu ochranu viacerých ohrozených vtáčích druhov na území Slovenska,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Program starostlivosti pri každom chránenom vtáčom území predstavuje súbor opatrení „šitý na mieru“ pre jednotlivé druhy vtáctva. V Strážovských vrchoch je hlavným cieľom zvrátiť stav vyhynutia hlucháňa hôrneho, zlepšiť súčasný nepriaznivý stav druhov jariabok hôrny, žltochvost hôrny a strakoš veľký a zachovať priaznivý stav rôznych iných druhov – napríklad žlne sivej, kuvika kapcavého, bociana čierneho, výra skalného, či strakoša obyčajného, sokola sťahovavého alebo orla skalného.

V Čergove je to zlepšiť biotopy tetrova hoľniaka na všetkých jeho historických i recentne uvádzaných lokalitách, ako zlepšiť súčasný stav 2 ďalších verejnosti menej známych druhov – žltochvosta hôrneho a pŕhľaviara čiernohlavého. Pre ostatných 21 druhov vtáctva je cieľom minimálne zachovanie súčasného stupňa priaznivého stavu. V Čergove žijú okrem lesných druhov, napr. jariabka hôrneho, bociana čierneho, vzácnych ďatľov, sov a dravcov – vrátane sokola sťahovavého, orla skalného i krikľavého, aj druhy viazané na poľnohospodársky využívané lokality, napr. chriašteľ poľný a prepelica poľná.
Za posledné tri roky zelený rezort navyše prijal viacero konkrétnych opatrení na pomoc ohrozeným druhom a biotopom. Vládou schválených už bolo 18 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (vrátane dnes 2 schválených). V roku 2018 bol tiež schválený program záchrany tetrova hoľniaka, ako aj program záchranyhlucháňa hôrneho, oba na roky 2018 – 2022. Navyše, prostredníctvom rozhodnutí okresných úradov na Slovensku pribudlo celkovo 1262 hektárov bezzásahového územia práve pre tento vzácny druh. V roku 2019 bol schválený program záchrany bučiaka veľkého a chochlačky bielookej, ktorí sú ohrození zmenou ich vodných biotopov.

Účinná ochrana prírody na Slovensku si vyžaduje systémové zmeny. A práve tie prináša novela zákona o ochrane prírody. Legislatívna zmena z dielne envirorezortu je aktuálne v druhom čítaní parlamentu. Zakazuje plošné výruby v národných parkoch a po sedemnástich rokoch zvyšuje právomoci štátnych ochranárov.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *