G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Čo je vizuálny smog?

Expresívnejšie je možné pojem definovať aj ako umelé, krikľavé panoptikum zastierajúce naozajstnú tvár mesta, ničiaci jeho jedinečnosť. V širšom kontexte ide o čokoľvek, čo negatívne ovplyvňuje výhľad človeka vo verejnom priestore, napríklad rozhádzané odpadky na ulici, príliš krikľavé farby fasád domov, nadzemné elektrické vedenia, stožiare, konštrukcie, dopravné značenie, zábradlia atď. Vizuálny smog podľa niektorých odborníkov negatívne ovplyvňuje pozornosť vodičov na cestách a diaľniciach  a podmienky k životu a zdravia osôb, predovšetkým v mestách.

O vizuálne smog sa jedná vždy, keď je pozorovateľ nútený ho uvidieť, bez možnosti ho pohľadom prejsť. Meradlom je potom miera kontrastu, veľkosti voči ostatným prvkom, zmnoženie a zaberanie verejného priestoru.

Pojem “vizuálny smog” pochádza z anglického smog = smoke (dym) + fog (hmla) a latinského visual (zrakový, zrakom vnímaný). V súvislosti s vizuálnou smogom sa používa aj pojem svetelný smog alebo svetelné znečistenie, ktorý sa používa na opísanie stavu znečistenia nadmierou osvetlenia, predovšetkým v mestách.

Z hľadiska reklamy ide ohľadom vizuálneho smogu predovšetkým o dva druhy reklamy, z ktorých každý má odlišné prevádzkovateľa aj odborové špecifikácie a ich regulácia vyžaduje rozdielne prístupy zo strany samosprávy, objednávateľov i zhotoviteľov.

Ide o reklamu v mieste, kde prebieha služba alebo predaj (reklama na prevádzke – predajne) a outdoor reklamu mimo priestoru, kde prebieha predaj alebo služba. Rôznu formu regulácie zaviedlo po celom svete naprieč kontinentmi asi 1500 miest. Regulovať je možné ako reklamu na prevádzkach, tak outdoor reklamu

Pri reklame na prevádzkach – ide o reklamu, kde priamo prebieha predaj produktu alebo služby. Typicky ide o vývesné štíty, kolmé vystrčí, polepy okien a výkladov, tzv. Áčka, menu ponuky a rôzne iné reklamné nosiče.

Pri outdoor reklame – ie o reklamu, ktorá prebieha mimo pôsobisko, to znamená typicky billboardy, CLV, reklamné rotundy, tzv. Horizonty, bannery na zábradliach a iné typy pútačov.

Čo je teda potrebné urobiť pre zlepšenie situácie v oblasti vizuálneho smogu?

Problematiku vizuálneho smogu je nevyhnutné riešiť koncepčne. Mestá a obce musia dostať väčšie právomoci, aby mohli regulovať reklamu na svojom území.  Súčasná situácia je neudržateľná. V rámci nového stavebného zákona alebo v rámci novelizácie  vyhlášky  532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky resp. iných zákonov by bolo vhodné jasné definovať pravidlá tak, aby:

  • pravidlá o umiestnení, povoľovaní a odstraňovaní reklamných zariadení stanovovala obec cez všeobecne záväzné nariadenie,
  • obec cez všeobecne záväzné nariadenie mohla rozhodnúť o zákaze reklamných zariadení na celom svojom území alebo jej časti
  • predaj reklamného priestoru na nelegálne postavenom bilboarde resp. reklamnom pútači bez stavebného povolenia by bol trestným činom s nepodmienečnou sadzbou odňatia slobody pre konateľa spoločnosti, ktorý za daný bilboard – reklamný pútač fakturuje reklamu
  • zadávateľ reklamy na bilboard – reklamný pútač bez stavebného povolenia by si nesmel takýto náklad dať do nákladov spoločnosti a nemohol by si z neho odpočítať DPH

Samostatnou kapitolou je vizuálny smog pri diaľniciach a cestách. V zásade by však bolo vhodné zaviesť pravidlo, že pri diaľniciach nesmie byť akýkoľvek billboard ( s určením min. vzdialenosti napr. 2000m).

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *