G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

17. Jún si ako Medzinárodný deň boja proti suchu a rozširovaniu púští pripomíname už 25 rokov. V roku 1995 ho zaviedla Organizácia Spojených národov s cieľom upozorňovať svet na rastúci problém sucha a degradácie pôdy v ohrozených oblastiach.

Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu púští sa dohodol v roku 1994 predovšetkým pre riešenie nepriaznivého stavu v afrických krajinách a dnes je celosvetovou medzinárodnou zmluvou v oblasti ochrany životného prostredia. Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu púští je celosvetovou medzinárodnou zmluvou na ochranu pôdy pred degradáciou a zmierňovanie veľkého sucha. Zapojených je v nej aktuálne 197 krajín a ako celok aj Európska únia.

Dohovor pamätá tiež na región strednej a východnej Európy, ktorého špecifické podmienky, ako je zraniteľnosť vodné a veternú eróziou či znečisteniu pôd chemickými látkami, rieši príloha tohto dohovoru, platná od roku 2001.

Aké je hlavné motto 25 výročnej konferencie v boji proti suchu a rozširovaniu púští ?

Blahobyt ľudí neodmysliteľne závisí od produktivity pôdy, na to upozorňuje tohtoročné heslo Dohovoru – Jedlo. Krmivo. Textilné vlákna. Udržateľná výroba a spotreba (Food. Feed. Fibre. Sustainable production and consumption).

S rastom počtu obyvateľov našej planéty a ich životnej úrovne rastie aj dopyt po pôde, ktorá musí produkovať viac potravín pre ľudí, krmivá pre zvieratá, ale napríklad i materiálu pre textil. Zároveň produktivita existujúce poľnohospodárskej pôdy ohrozené zmenou klímy klesá a jej množstvo sa v dôsledku erózie znižuje. Aj preto je dôležité podporovať ochranu pôdy, ako proti degradácii, tak i pred suchom. Na to, aby bolo do roku 2050 k dispozícii dostatok produktívnej pôdy, ktorá by do roku 2050 splnila požiadavky desiatich miliárd ľudí, je potrebné zmeniť životný štýl.

Ak budeme naďalej vyrábať a konzumovať obvyklým spôsobom, budeme jesť do schopnosti planéty udržať život, až kým nezostane nič iné ako útržky. Všetci musíme urobiť lepšie rozhodnutia o tom, čo jeme a čo nosíme, aby sme pomohli chrániť a obnoviť krajinu “, povedal Ibrahim Thiaw, výkonný tajomník Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští.

Dnes je degradovaných viac ako dve miliardy hektárov pôvodne produktívnej pôdy Transformovalo sa vyše 70% prírodných ekosystémov. Do roku 2050 by to mohlo zasiahnuť 90 percent. Do roku 2030 bude výroba potravín vyžadovať ďalších 300 miliónov hektárov pôdy. Do roku 2030 sa predpokladá, že módny priemysel využije o 35 percent viac pôdy – viac ako 115 miliónov hektárov, čo zodpovedá veľkosti Kolumbie.

Potraviny, krmivá, vláknina tiež prispievajú k zmene podnebia, pričom približne štvrtina emisií skleníkových plynov pochádza z poľnohospodárstva, lesníctva a iného využívania pôdy. Výroba odevov a obuvi spôsobuje 8% globálnych emisií skleníkových plynov, čo je podľa prognózy do roku 2030 nárast o takmer 50%.

S urbanizáciou sa mnohí z nás vzdialili od zeme. „Potraviny. Krmivo. Vláknina“ je nevyhnutná pre náš každodenný život a väčšina z nich pochádza zo zeme. V tomto digitálnom svete však všetko, čo je uvedené vyššie, sa dá ľahko kúpiť v obchodoch a my, ľudia, väčšinou nezohľadňujeme výhody stromov a prírody.

V Deň rozširovania púští a sucha dúfame, že ľudia lepšie pochopia skutočné súvislosti medzi tým, čo kupujú, a škodou spôsobenou Zemi.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *