G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Je to definitívne. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech ochrany prírody na Slovensku, keď potvrdil zákonnosť pokuty, ktorú inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia uložili za porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Práve pre túto lokalitu, ktorá je domovom ohrozeného dropa veľkého či vzácneho sokola kobcovitého, vláda tento týždeň schválila program starostlivosti.

Minister životného prostredia Ján Budaj povedal: „Vítam a oceňujem rozhodnutie slovenských súdov. Je to ďalší dôležitý odkaz, že porušovanie envirozákonov sa nevypláca. Som presvedčený, že Slovenská inšpekcia životného prostredia bude naďalej pokračovať v dôslednom odhaľovaní envirozločinov.“

Rozsudok Najvyššieho súdu SR bol v piatkové popoludnie doručený inšpektorom zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Vrcholný orgán všeobecného súdnictva na Slovensku zamietol kasačnú sťažnosť proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave vo veci uloženia pokuty pre obhospodarovateľa pozemkov v CHVÚ Sysľovské polia za protizákonné umiestnenie stavieb – dvoch studní na čerpanie vody pre závlahový systém. Zároveň tým súd potvrdil zákonnosť pokuty, ktorú SIŽP v minulosti uložila.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *