G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Trestné oznámenie na bývalé vedenie envirorezortu.

Slovenská agentúra životného prostredia podala na Národnú agentúru Prezídia Policajného zboru trestné oznámenie vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

🔷 Predmetom oznámenia je vznik škody štátu a daňovým poplatníkom za takmer 100-tisíc eur pre neskoré uhrádzanie faktúr zhotoviteľovi diela.

🔶 Zaplatenie faktúr podliehalo schváleniu bývalého ministra životného prostredia.

🔷 SAŽP si objednala vybudovanie informačného systému na odborné činnosti, ktorý aj prevzala v požadovanej kvalite.

🔶 Faktúry však dodávateľom neboli bezdôvodne uhradené.

🔷 Súhlas na úhrady faktúr vtedajší minister opakovane nevydal.

🔶 Zhotovitelia si neskôr uplatnili nárok na úroky z omeškania a na súde uspeli.

🔷 SAŽP tak musí zaplatiť 90.269,08 eur a náhradu trov konania vo výške 4.970,49 eur.

🔶 Poverenému generálnemu riaditeľovi SAŽP Jurajovi Moravčíkovi sa podarilo docieliť zníženie dlžnej čiastky o takmer 20 tisíc eur.

🔷 Tieto finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŽP SR mohli byť oveľa účelnejšie a efektívnejšie využité.

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *