G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Životodarná tekutina a neodmysliteľná súčasť nášho života je zároveň najcennejším prírodným zdrojom, bez ktorej nie je možný rozvoj žiadnej spoločnosti či ľudstva. Reč je o vode, ktorej dôležitosť si ľudstvo osobitne pripomína 22. marca, na Svetový deň vody. Ústrednou témou pre rok 2021 je „Vážme si vodu“.

MŽP pripravuje dva kľúčové dokumenty pre starostlivosť o vodu. Ide o modernú Koncepciu vodnej politiky, ako aj aktualizáciu Vodného plánu Slovenska.

OZ STOP ZELENÁ bude sledovať vývoj v týchto dvoch dokumentoch

Do tvorby Koncepcie vodnej politiky MŽP SR zapojilo 58 inštitúcií a 220 expertov, ktorí pracujú na cieľoch a opatreniach vo vodnom hospodárstve. Výsledkom procesu bude do konca roka 2021 Koncepcia vodnej politiky, ktorú schváli vláda SR a podporí ju odborná a občianska verejnosť.

Ďalším dôležitým dokumentom bude Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027, ktorý upriamuje pozornosť na význam riek, nevyhnutnosť ich ochrany pred život ohrozujúcim znečisťovaním. Dokument je od decembra 2020 sprístupnený na verejnú konzultáciu, ktorej sa môže zúčastniť odborná aj laická verejnosť, užívatelia vôd, samosprávne kraje, obce a dotknuté orgány štátnej správy. Po ukončení verejnej konzultácie Vodný plán predloží MŽP na schválenie vláde SR.

MŽP SR pripravuje aj plán oslobodzovania slovenských riek, na ktorý sa majú využiť investície z Plánu obnovy. Revitalizáciou vodných tokov chce MŽP SR vytvoriť priestor pre ich ekologický manažment a zadržiavanie vody od chybných a prírode škodlivých zásahov.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *