G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Zvyšovať povedomie o ochrane voľne žijúcich živočíchoch a rastúcich rastlín, ich benefitoch pre krajinu, ľudí, ale aj upozorňovať na dôležitosť boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi. To je hlavným cieľom Svetového dňa divej prírody, ktorý si pripomíname 3. marca. Práve v tento deň v roku 1973 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov podpísalo Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Motto Svetového dňa divej prírody „Lesy a živobytie: Zachovajme ľudí a planétu“ podčiarkuje kľúčovú úlohu lesov, lesných druhov a ekosystémových služieb pri zachovávaní živobytia stoviek miliónov ľudí na celom svete.

Pôvodné obyvateľstvo spravuje v súčasnosti približne 28 % svetového povrchu pevniny, vrátane ekologicky najhodnotnejších lesov na našej planéte. V zalesnených oblastiach alebo v ich susedstve žije po celom svete 200 až 350 miliónov ľudí, ktorí sa spoliehajú na rôzne ekosystémové služby, poskytované lesmi a lesnými druhmi. Vďaka nim si ľudia zabezpečujú svoje základné potreby, teda potraviny, prístrešia, energie a lieky. Úloha ekosystémov je v globálnom kontexte nenahraditeľná z hľadiska zmiernenia dôsledkov zmeny klímy, adaptácie na ňu, zadržiavania vody v krajine, či ďalších prínosov pre zdravé životné prostredie.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *