G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Suché lesy majú nádej na zelenšie zajtrajšky: unikátny experiment z Beskýd ukázal možnosť, ako v nich efektívne zadržať vodu
Úplne inovatívny prístup, ako zadržať vodu v krajine, bol experimentálne vyskúšaný v chránenej krajinnej oblasti Beskydy. Na severnom svahu Veľkého Javorníka bola ťažkou technikou narušená nepoužívaná cesta na sťahovanie dreva.

Po nej odtekalo pri každom daždi veľké množstvo vody do neďalekého potoka. Podobných ciest sú v Českej republike tisíce. Dnes v Beskydoch dômyselný systém jám spomaľuje povrchovú vodu a vracia ju späť pod povrch.

Na nepoužívanej sedemdesiat metrov dlhej ceste bolo vyhĺbených 28 jám. Každá má rozmer 3×4 m a hĺbku od 0,1 do 0,6 m. Prepážky medzi jednotlivými jamami boli zhutnené a prebytočná voda má teraz možnosť odtiecť pomaly do lesa. V jamách bolo zadržaných približne 150 000 litrov vody. Lesy sú tak ochránené pred eróziou, rýchlym odtokom vody a nadmerným vysúšaním. To pomôže ich rýchlejšej obnove, útočisko tu nájdu vzácni obojživelníky. Unikátny opatrenia realizoval lesný robotník Ondřej Brož z Bordovice po slovenskom vzore. Podobnými realizáciami sa už viac ako 10 rokov zaoberá Štefan Valo z Košíc. Akcia bola vykonaná v spolupráci s vlastníkom pozemku, ktorým je Biskupstvo ostravsko-opavskej, a pod odborným dohľadom a za finančnej podpory Agentúry ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy chránenej krajinnej oblasti Beskydy.

“V našom záujme nie je rušiť všetky približovacie cesty. Vyberáme len tie, ktoré dlhodobo nebudeme využívať. Potrebujeme zadržať dažďovú vodu v lese a toto opatrenie nám čiastočne môže pomôcť. Zhutnené približovacie linky fungujú ako drenáže, dokonale vysušujú krajinu a les a opatrení tohto charakteru by vysušovaniu mala zabrániť, “oznamujú biskupskí lesníci. Ondřej Brož, ktorý zrealizoval toto opatrenie z prostriedkov AOPK SR, hovorí: “Les zo mňa urobil človeka s veľkým srdcom. Teraz, keď to najviac potrebuje, mu chcem vrátiť to, čo sme mu ako ľudí vzali, vodu. Prosím, nezostávajme len pri slovách, ale konajme. “

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *