G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Vládny kabinet dnes podporil metodiku Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov, aby pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb zohľadňovali environmentálne hľadisko.

Minister životného prostredia Ján Budaj podčiarkol, že tento ambiciózny krok je zakotvený aj v programovom vyhlásení vlády a Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

“Metodika poskytuje návod, ako postupovať pri vytvorení zákazky, ktorú bude možné z environmentálneho hľadiska označiť ako zelenú,” doplnil minister Budaj.

Návod sa vzťahuje na nákup nasledovných tovarov a služieb:
· bežné profesionálne upratovacie služby vnútorných priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kancelárie, sanitárne zariadenia a
iné verejne prístupné priestory
· čistenie sklených povrchov, ktoré možno dosiahnuť bez použitia špeciálneho vybavenia
alebo strojov
· čistiace prostriedky, textilné čistiace príslušenstvo.

Na Slovensku je úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania dlhodobo nízka. Podľa dát z posledného monitorovania bol podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní v roku 2019 na úrovni 0,31 %, pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek a na úrovni 10,92 % pokiaľ ide o ich hodnotu v eurách bez DPH.

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 pritom hovorí, že zelené verejné obstarávanie má pokryť aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *