G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Česká republika sa aktívne bráni z ich pohľadu nezákonnému rozšíreniu bane Turów. Ministerstva životného prostredia a zahraničných vecí ČR spoločne odoslala 30. septembra 2020 podnet pre porušenie práva Únie Poľskou republikou kvôli predĺženiu a rozšíreniu povolenia banskej činnosti v bani Turów k Európskej komisii. Dnes v dopoludňajších hodinách preto v Bruseli prebehlo prvé rokovania medzi zástupcami Českej republiky, Poľska a Európskej komisie.

Česká republika je presvedčená, že Poľsko rozširovaním bane Turów nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štyroch európskych smerníc aj priamo zo Zmluvy o EÚ. V reakcii na podnet ČR podľa čl. 259 Zmluvy o fungovaní EÚ (čo je nutný krok pred prípadným podaním žaloby) k nezákonnému rozširovanie bane Turów sa dnes konalo prerokovanie s Európskou komisiou.

Celé stanovisko a dôvody prečo sme otvorene proti rozširovaniu ťažby v bane Turów si môžete prečítať na našom blogu na sme.sk – https://martingregus.blog.sme.sk/

Čo žiadame?

Kroky poľskej strany, ktoré nie sú podľa súčasných zistení transparentné v tak významnom enviromentálnom vplyve ako je rozširovanie ťažby v bani Turów sú aj v priamom rozpore o dobrej spolupráci v rámci krajín V4.

OZ STOP Zelená má za to, že do sporu medzi týmito dvoma krajinami by mala vstúpiť aj Slovenská republika a to na strane Českej republiky v rámci komunikácie a spolupráce krajín V4.

Občianska iniciatíva STOP Zelená preto vyzýva ministra životného prostredia Jána Budaja, aby sa pripojil k podaniu Českej republiky a osvojil si argumentáciu Českej strany s cieľom zamedziť rozšíreniu ťažby v bani Turów bez adekvátneho posúdenia tohto rozšírenia na životné prostredie.

Zároveň by Slovenská republika mala prijať zásadné, verejné a široko komunikované stanovisko k akémukoľvek rozširovaniu existujúcich uhoľných baní na území Európskej únii. To stanovisko by malo byť: STOP novým uhoľným baniam a rozširovaniu uhoľných baní na územií EU.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *