G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ministri členských štátov EÚ dnes na rokovaní Rady pre životné prostredie prijali pozíciu k návrhu nariadenia o európskom právnom rámci pre klímu, zatiaľ bez rozhodnutia o novej výške klimatického cieľa EÚ do roku 2030. Rada tiež jednomyseľne schválila závery k novej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity.

Ministri životného prostredia najprv diskutovali návrh nariadenia o európskom právnom rámci pre klímu, ktorý má za cieľ previesť politický záväzok dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 do právne záväzného textu. Cieľom rokovaní bolo prijatie tzv. Čiastočného všeobecného prístupu, tj. bez rozhodnutia o výške klimatického cieľa EÚ do roku 2030. O nej sa rozhodne až na decembrové Európskej rade. Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ plne podporuje pôvodne ciele stanovené na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.

Druhým hlavným bodom rokovania bolo prijatie záverov k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorú zverejnila Európska komisia v máji 2020. Ambiciózne ciele, ktoré stratégia predkladá, Občianska iniciatíva STOP ZELENÁ víta, pretože ich dosiahnutie prispeje k riešeniu kľúčových problémov v oblasti biodiverzity tak na úrovni EÚ, tak celosvetovo. Zároveň však napĺňanie stratégie bude mať dosah na rôzne sektory národného hospodárstva. Je preto potrebné tieto vplyvy vopred vyhodnotiť, aby bolo možné pri naplňovaní stratégie vhodne vyvažovať environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty tohto záväzku. Pri vykonávaní stratégie na úrovni členských štátov bude potrebné zohľadniť ich špecifiká, najmä ich doterajšie úsilie vynaložené k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov, pokrok, ktorý už bol dosiahnutý, a potenciál pre dosiahnutie navrhnutých cieľov.

Na zasadnutí Rady predstavila Komisia aj niekoľko novo zverejnených dokumentov, konkrétne návrh rozhodnutia o 8. akčnom programe pre životné prostredie, oznámenie o stratégii EÚ pre udržateľnosť v oblasti chemických látok a návrh revízie tzv. Aarhuského nariadenia o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *