G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Vo štvrtok 18. marca 2021 podľa dostupných informácii prebehla neformálna videokonferencie ministrov životného prostredia EÚ, ktorí diskutovali o novej stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a o väzbe medzi zelenou transformáciou a plány obnovy. Na pojednávaní prebehla aj politická diskusia o návrhu nariadenia k batériám a odpadovým batériám.

Zasadnutie Rady pre životné prostredie v Bruseli prebehlo on-line. Ministri začali rokovania diskusií o novej Adaptačné stratégii EÚ zverejnenej Európskou komisiou 24. februára 2021. Stratégia sleduje štyri hlavné ciele: zrýchlenie prispôsobovanie sa zmene klímy, rozvoj vedomostí o jej dôsledkoch, zlepšenie zberu dát a snahu o globálne riešenia adaptácie na zmenu klímy.

Stanovisko OZ STOP ZELENÁ k “Adaptačnej stratégia EU”

OZ STOP ZELENÁ podporuje novú Adaptačné stratégiu EÚ na zmenu klímy a jej hlavné ciele,

uviedol predseda OZ STOP ZELENÁ Ing. Greguš v tlačovej správe združenia a dodal

STOP Zelená tiež plne podporuje Dohovor primátorov a starostov, ktorý by mal hrať významnú úlohu na regionálnej a lokálnej úrovni. Je potrebné, aj urýchliť adaptáciu lesov, ktoré v súčasnej dobe čelia masívnemu odumieranie vplyvom dlhodobého sucha a čiastočnej podkôrnikovej kalamity.

V kontexte krízy spôsobenej pandémiou covid-19ministri podľa informácii sa v diskusii zamerali na väzbu medzi zelenou transformáciou a plánom obnovy.

OZ STOP ZELENÁ zásadne nesúhlasí s uplatňovaním len princípu “významne neškodiť” (Do No Significant Harm) v rámci národných plánov obnovy, na základe ktorých budú môcť členské štáty čerpať únijnej finančné prostriedky. Tento princíp má zabezpečiť, že opatrenia realizované v rámci národných plánov obnovy nebudú mať negatívny vplyv na ochranu životného prostredia.

Hoci OZ STOP ZELENÁ plne podporuje úsilie o zelenú transformáciu, má zásadné výhrady voči požiadavkám Komisie na uplatňovanie spomínaného princípu.

Kvôli súčasnému poňatie princípe, významne neškodiť ‘sú negatívne dotknuté nielen energetické projekty, ale aj environmentálne a klimaticky priaznivé investície typu kotlíkových dotácií či budovanie odpadovej infraštruktúry,

upozorňuje predseda združenia OZ STOP ZELENÁ Ing. Greguš a dodáva

Pre značnú administratívnu záťaž nastavenú Európskou komisiou tiež hrozí, že národné plány obnovy nesplní svoj primárny účel, ktorým je umožniť rýchly a flexibilný prístup k zelenej obnove po súčasnej kríze.

Ďalším bodom rokovania bola politická diskusia o návrhu nariadenia k batériám a odpadovým batériám ktorý bol uverejnený Európskou komisiou v decembri 2020. Nariadenie má nahradiť súčasnú európsku smernicu o batériách a akumulátoroch.

OZ STOP ZELENÁ návrh nariadenia všeobecne podporuje, najmä vzhľadom na rýchly technologický rozvoj sektora batérií a elektrickú mobilitu. Zároveň ale považuje zámer Komisie aplikovať nariadenie už od 1. januára 2022 za príliš ambiciózne.

Podľa dostupných informácii bude prerokúvania návrhu pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Pred zakončením rokovania vypočuli členské štáty informáciu o schválení záverov Rady k Stratégii EÚ pre udržateľnosť v oblasti chemikálií [1] alebo o pozícii Rady pre vyjednávanie s Európskym parlamentom o podobe 8. akčného programu pre životné prostredie [2].

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *