G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Mimovládne organizácie sa dnes obrátili listom na Ministra životného prostredia SR Jána Budaja a požiadali ho o jasné stanovisko k plánom na výstavbu časti kanála cez územie Slovenska. List mu adresovali organizácie WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu životného prostredia), ABVK (Asociácia bratislavských vodáckych klubov), BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku.

Plány na výstavbu kanála Dunaj – Odra – Labe podporuje česká či poľská vláda, naopak, jasne ich naposledy odmietla rakúska ministerka dopravy Leonore Gewessel. V liste z 15. januára tohto roku podpredsedovi EÚ Franzovi Timmermansovi upozorňuje, že v súvislosti so spomínaným projektom nemožno z rakúskej strany očakávať pozitívne stanovisko.
 
Všetky varianty napojenia kanála na Dunajskú vodnú cestu na našom území by mali významný negatívny dopad na krajinu, chránené územia a životné prostredie. Spôsobili by nezvratné zmeny cenných a unikátnych území a ovplyvnili by celý ekosystém rieky Moravy, vrátane záplavových území, lužných lesov a aluviálnych lúk,“ píšu organizácie v liste. Záväzok chrániť prirodzené voľne tečúce úseky riek a obnovovať prirodzené záplavové územia a mokrade si stanovila vláda v programovom vyhlásení. Obnovovať mokrade a riečne ekosystémy je priorita Európskej únie vyplývajúca zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030  či z Rámcovej smernice  o vode.

Občianska iniciatíva Stop Zelená sa pridáva k ostatným organizáciám, ktoré otvorené poukazujú na negatívne dopady na prírodu vyplývajúce z realizácie tohto projektu na území Slovenska

Jasným nesúhlasným postojom v tejto veci je možné zabrániť, aby sa začali pripravovať a financovať projekty a úlohy odvolávajúce na budúcu vodnú cestu Dunaj – Odra – Labe.

Prvé takéto aktivity už sú realitou – v zisťovacom konaní bol posudzovaný vplyv navrhovanej činnosti „Multimodálne logistické centrum Holíč“ na životné prostredie. Tento projekt pri odôvodnení realizácie argumentoval práve možnosťou využitia Dunajskej vodnej cesty a odbočky od Dunaja k Holíču. Podobnými čiastkovými projektami môže dôjsť tzv. salámovou metódou k postupnej realizácii stavieb a diel, pre ktoré bude dobudovanie časti vodnej cesty Odra – Dunaj následne nevyhnutnosťou.

V minulom roku osemnásť mimovládnych organizácií z Nemecka, Poľska, Slovenska, Českej
republiky a Rakúska adresovali spoločný list Komisárovi EÚ pre životné prostredie Virginijusovi
Sinkevičiusovi a Komisárke EÚ pre dopravu Adine Văleanovej. Varovali pred plánom poľskej a
českej vlády vybudovať vodný koridor. Podľa signatárov navrhovaný projekt nielenže poškodí
životné prostredie, ale ani nesplní cieľ, nakoľko lodná doprava medzi morami by bola príliš
komplikovaná a zdĺhavá.

V tomto roku bola v súvislosti s prípravu Oderskej vetvy v úseku (Česká republika/Poľsko) ako
prvou časťou prepojenia Dunaj – Odra – Labe obnovená tzv. Oderská koalícia spájajúca viaceré
ochranárske organizácie. Jej cieľom je zapojiť sa do procesu návrhu výsledného variantu.
Pripomíname, že hoci môže byť Oderská vetva zrealizovaná aj bez prepojenia na Dunaj, bez neho však stráca projekt na svojom význame. Prepojenie s Dunajom sa môže uskutočniť výlučne len na území Rakúska alebo Slovenska a z toho dôvodu je postoj týchto krajín kľúčový.

Podľa Európskej komisie má vnútrozemská plavba potenciál prispieť k environmentálne
udržateľnému rozvoju dopravy.

Priznáva však aj jej výrazný negatívny dopad na riečne ekosystémy, pričom vzniká rozpor s Rámcovou smernicou o vode.

Občianska iniciatíva Stop Zelená nesúhlasí s realizáciou časti projektu, ktoré má byť realizovaná na územií Slovenska prepojením Odry s Dunajom v rámci vodného koridoru Dunaj – Odra – Labe by došlo k ekologickej degradácii nielen rieky Moravy a okolitej riečnej krajiny, ale aj rieky Dunaj.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *