G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia publikovala novú monografiu autorov Radoslav Považan, Richard Filčák (eds.) a kolektív o možných scenároch pre prírodu Slovenska do roku 2050. Podnadpis monografie je: Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky

Aké sú scenáre pre prírodu v roku 2050 na Slovensku?

Spracovanie strategickej výhľadovej štúdie do roku 2050 v oblasti biodiverzity (tzv. Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050) nadväzuje na štúdiu Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+ (Filčák & Považan (eds.), 2017). Zároveň táto štúdia reflektuje zvyšujúci sa počet medzinárodných a národných štúdií v tejto oblasti. Prognózovanie a výhľadové štúdie v oblasti životného prostredia sú v súčasnosti na vzostupe.

Budúcnosťou ekosystémových služieb sa zaoberalo Ekosystémové hodnotenie tisícročia (MEA, 2005), na prelome milénií bola publikovaná dlhodobá výhľadová štúdia Globálne scenáre biodiverzity na rok 2100 (Sala et al., 2000) a o desať rokov neskôr práca Scenáre biodiverzity: Projekcie zmeny biodiverzity a pridružených ekosystémových služieb v 21. storočí (Leadley et al., 2010). Na globálnej úrovni boli spracované viaceré archetypy (rodiny) scenárov (IPBES, 2016), ďalej scenáre v rámci modelov GLOBIO (Alkemade et al., 2009) alebo Globálneho environmentálneho výhľadu (GEO-6, 2019). Na úrovni EÚ sú to napr. výstupy
projektov ALARM (Spangenberg, 2007; Spangenberg et al., 2012), SCENES (Kok et al., 2011) alebo OpenNESS (Priess et al., 2018). Okrem toho, predpokladané zmeny vo využití krajiny v EÚ do roku 2030 uvádzajú Verburg et al. (2006) a do roku 2050 Kuhlman et al. (2006).Porovnanie viacerých európskych scenárov a modelov podávajú napr. Kok et al. (2015).

Autori v knihe rozoberajú 5 možných scenárov vývoja prírody na Slovensku.

5 scenárov vývoja prírody na Slovensku do roku 2050

Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050
Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050
Zdroj: Radoslav Považan, Richard Filčák (eds.) a kolektív: Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050

Celú správu Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050 od autorov Radoslav Považan, Richard Filčák (eds.) a kolektív si môžete stiahnuť tu

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *