G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

HOSTILI SME PRVÝ NÁRODNÝ WORKSHOP PROJEKTU TRANSCEND🤝
💦Workshop bol zameraný na identifikovanie kľúčových aktérov a problémov v manažmente vodných zdrojov v modelovom území povodia Nitry.
💦Diskutovalo sa aj o využívaní monitoringu a modelov v manažmente vodných zdrojov.
💦Výstupy z workshopu budú podkladom pre partnerský vedecký tím, ktorý navrhne inovatívne nástroje na monitorovanie a modelovanie vodných zdrojov.

V dňoch 20. – 21. 07. 2023 odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) pripravil a zorganizoval 1. národný workshop pre zainteresované strany v rámci medzinárodného projektu TRANSCEND (Transformational and Robust Adaptation to Water Scarci… Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *