G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Rozvoj ekologicky šetrnej a bezpečnej dopravnej siete, ktorý umožní zachovanie neprerušovaných ekologických koridorov, a tak zaručí pohyb voľne žijúcich živočíchov nielen vnútri chránených území, získal európsku Cenu Natura 2000. Projekt Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians ocenila Európska komisia v kategórii “Cezhraničná spolupráca”. Vedúcim projektu bol  Dunajsko-karpatský program WWF.

Rozvoj siete diaľnic a železníc naprieč horským systémom Karpát znamená, že budú prechádzať cennými ekosystémy. V rámci projektu vznikla vďaka cezhraničnej spolupráci sada nástrojov pre zavedenie ochrany biodiverzity do dopravného plánovania a rozvoja v Karpatoch. Jedným z výstupov projektu je Príručka k obmedzovaniu vplyvu rozvoja dopravy na prírodu v karpatských krajinách.

Karpaty sú jedinečné pohoria, ktoré je ako jedno z mála v Európe domovom troch druhov veľkých šeliem – rysa, medveďa a vlka. Nešetrná stavba diaľnic a železníc naprieč horami môže tunajšiu prírodu ohroziť. Je potrebné sledovať kadiaľ sa veľké šelmy krajinou pohybujú a na základe toho sme vyznačili koridory a kritické miesta na vybraných dopravných stavbách, ktorá by nemala byť zastavaná. To by malo rysom, medveďom a vlkom zaručiť priechod krajinou bez rizika stretu s autom či vlakom a dostatok priestoru pre ich život.

Na projekte TRANSGREEN sa podieľalo 10 partnerov z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a tiež 9 pridružených partnerov. Partnerstvo je súčasťou spolupráce v rámci Karpatského dohovoru, ktorá sa téme veľkých šeliem a všeobecne udržateľnému rozvoju regiónu dlhodobo venuje. V súčasnej dobe kooperácie pokračuje projektom ConnectGreen, ktorého výstupom by mala byť mapa jadrových územia a migračné koridory pre veľké cicavce v Karpatoch.

Natura 2000 Award udeľuje každoročne Európska komisia za úspechy v ochrane európskeho prírodného dedičstva v sústave území Natura 2000. Súťaží sa v piatich kategóriách “Ochrana prírody”, “Socio-ekonomické prínosy”, “Komunikácia”, “Zjednotenie záujmov / pohľadov” a “Cezhraničné spolupráca a vytváranie osobných kontaktov “. Tento rok sa do finále dostalo 27 projektov z celej Európy.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *