G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Zabrániť vyhynutiu žltáčika zanoväťového, dosiahnuť zvyšovanie počtu tohto druhu motýľa a získať stabilné životaschopné populácie. To je hlavným cieľom Programu záchrany žltáčika zanoväťového na obdobie 2021-2025 z dielne envirorezortu, ktorý  nadobudol platnosť 15. apríla 2021.

Dôvodom pokračovania programu záchrany tohto kriticky ohrozeného motýľa je znižovanie stavov jeho populácií v celej Európe. Slovensko  s Poľskom a Rumunskom patrí  medzi posledné krajiny EÚ, kde sa výskyt tohto vzácneho druhu  ešte zaznamenáva . Dnešné veľkoplošné intenzívne kosenie, viazané na termíny kvôli dotáciám, sceľovanie pozemkov, či likvidácia ovocných sadov a hatí s porastom živnej rastliny zanoväte pôsobia ako negatívne činitele na biotopy viacerých druhov opeľovačov, vrátane žltáčika zaňoväťového. V minulosti sa vyskytoval práve v oblastiach  tradičnej extenzívnej pastvy a mozaikového kosenia. 

Programy záchrany sa vyhotovujú na  päťročné obdobie, čo je  veľmi krátke obdobie na záchranu žltáčika.  Minister životného prostredia Ján Budaj preto apeloval, aby sa v záujme záchrany žltáčika  správne nastavila poľnohospodárska politika: 

Žltáčik zanoväťový nachádza optimálne podmienky na veľkom území, kde sú jednotlivé hustejšie osídlené lokality navzájom prepojené biokoridormi – sieťou vhodných biotopov (tzv. nášľapné kamene). Jednou z podmienok je aj dostatok kvitnúcich bylín, ktoré produkujú nektár. Ten je totiž zdrojom potravy pre dospelé motýle. 

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *