G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

PREDSTAVUJEME ĎALŠIU FIRMU V SCHÉME EMAS🌱

Systém environmentálneho manažérstva predstavuje pre firmu INVEX komplexný systém riadenia činností firmy z hľadiska vplyvov a ochrany životného prostredia. Firma sa zameriava na postupy pre identifikáciu environmentálnych aspektov tých činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Manažment určil, zdokumentoval, zaviedol a udržiava procesy s dôrazom na ochranu životného prostredia. 🌿
#emas #vyhovorkyuznEMAS Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *