G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Poslanci v prvním čtení schválili dvě důležité novely. 👏

1️⃣ Novela o ochraně zemědělského půdního fondu posiluje ochranu nejkvalitnější půdy. Za 60 let jsme přišli o 300 tis. ha půdy, ročně je ze ZPF vyňato cca 700 ha půdy, což odpovídá rozloze 1000 fotbalových hřišť. Nejvíce je půda zabírána kvůli výstavbě skladů a výroben. Kromě produkčních funkcí půdy má i důležité mimoprodukční funkce, jako je zadržování vody.

2️⃣ Novela vodního zákona upravuje postup záchranných složek při znečištění vodních toků a zároveň zřizuje monitoring vodních výpustí pro lepší přehled vypouštěné vody od všech znečišťovatelů.

Obě novely představují důležitý krok k lepší ochraně naší přírody🌍🌿🌾🌊

Autor príspevku a foto Ministerstvo životního prostředí on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *