G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Desiatky občanov v minulom roku využili služby protikorupčnej linky „Envirošpión“. Dokazuje to, že spolupráca občanov so štátom je významným pilierom ochrany prírody. Prostredníctvom linky možno nahlasovať podozrenia týkajúce sa korupcie a akéhokoľvek protiprávneho konania v pôsobnosti rezortu životného prostredia v oblasti verejného života.

V roku 2017 občania adresovali na linku 83 podnetov. Je to menej ako rok predtým. To však nie je nutné interpretovať ako pokles záujmu, ale ako fakt, že štátna správa problémy účinnejšie rieši.

Najviac podnetov smerovalo do oblasti poškodzovania životného prostredia, odpadového hospodárstva a nezákonného výrubu stromov. V prípade 25 opodstatnených podnetov bolo začaté konanie o uložení pokuty, alebo nápravných opatrení.

Z minuloročných výsledkov vyplýva, že linka prispieva najmä k riešeniu problémov v oblasti zvýšenia kvality životného prostredia. Z doteraz prešetrovaných podnetov sa nezistilo, že by bola niekedy naplnená skutková podstata trestného činu korupcie.

Linka „Envirošpión“ bola spustená v júli 2011. Podnety možno anonymne zaslať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke rezortu, alebo na telefónnom čísle 02/59 429 188.

Post Author: TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *