G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Dve slovenské chránené územia – Národný park Poloniny a Národná prírodná rezervácia Dobročský prales opätovne získali prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy pre chránené územie na ďalšie desaťročné obdobie.

O prepožičaní Európskeho diplomu dvom slovenským chráneným územiam rozhodol začiatkom júla tohto roku Výbor ministrov Rady Európy prijatím rezolúcií.

Udelenie pre Národný park Poloniny je spojené s 3 podmienkami: do 31. decembra 2021 predložiť Sekretariátu Rady Európy podrobnú správu o implementácii všetkých úloh z Manažmentového plánu, ktorý je súčasťou Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026. Ďalej do 31. decembra 2023 iniciovať revíziu programu starostlivosti a akčného plánu pre Národný park Poloniny a taktiež zabezpečiť dostatočné finančné a ľudské zdroje s cieľom dosiahnuť uspokojivý výstup aktivít manažmentového plánu o Národný park Poloniny.

V prípade Dobročského pralesu je udelenie prestížneho ocenenia spojené s podmienkou zapojiť
všetkých aktérov realizovať štúdiu, ktorou sa overí potreba novej lesnej cesty do ochranného pásma a určia sa opatrenia na zabezpečenie riešenia s najmenším zásahom na minimalizáciu vplyvov cesty na toto územie. Pred začatím samotných prác bude potrebné podať správu Rade Európy.

Rada Európy udeľuje ocenenie Európsky diplom pre chránené územia od roku 1965. Spĺňať musia základné kritériá, napríklad mimoriadne prírodné hodnoty, akými sú biologická a krajinná rozmanitosť.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *