G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

POHĽAD NA PANDÉMIU AJ Z INÉHO UHLA
🚲👣

V celej Európe a na celom svete 🌍 spôsobil COVID-19 🦠 výrazné zníženie využívania verejnej dopravy 🚌, čo prinieslo pozitívnu zmenu, ktorou bol posun smerom k aktívnej mobilite.

Popri výraznom znížení 📉 využívania verejnej dopravy 🚌 a prímestskej dopravy došlo k jasnému posunu smerom 📈 k aktívnej mobilite, ako je napríklad cyklistika🚴‍♂️ a chôdza🚶‍♂️. Mestské správy v celej Európe 🇪🇺 podporovali zmenu správania zriaďovaním trvalých alebo dočasných cyklochodníkov.

Ako vaše mesto pozitívne zareagovalo na pokles využívania verejnej dopravy a zároveň nárast aktívnej mobility?

Pripojte sa k Európskemu týždňu mobility 🇪🇺 aj tento rok: https://mobilityweek.eu/home/
#mobilityweek #europskytyzdenmobility Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *