G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ℹ️EUROFONDY PRISPELI K ZLEPŠENIU OVZDUŠIA☁️
Cieľom projektu ukončeného v máji 2021 bola modernizácia systému zachytávania emisií za účelom zníženia množstva tuhých znečisťujúcich látok (TZL) unikajúcich do ovzdušia a nahradenie pôvodných odlučovačov za dve účinnejšie koncové odprašovacie zariadenia (látkové filtračné stanice).👍
Operačný program Kvalita životného prostredia

Cieľom projektu ukončeného v máji 2021 bola modernizácia systému zachytávania emisií za účelom zníženia množstva tuhých znečisťujúcich látok (TZL) unikajúcich do ovzdušia a nahradenie pôvodných odlučovačov za dve účinnejšie koncové odprašovacie zariadenia (látkové filt… Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *