G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Ministerstvo hospodárstva SR podaním trestného oznámenia vo veci Združenia domových samospráv (ZDS) Marcela Slávika reagovalo na obštrukčné správanie v povoľovacích konaniach. S činnosťou tohto subjektu sa potýka aj ministerstvo životného prostredia (MŽP SR).

MŽP odmieta vo svojom tlačovom vyhlásení, aby riešenie tohto problému išlo na úkor práva verejnosti na účasť v konaniach vo veciach životného prostredia.

Marcel Slávik na čele Združenia domových samospráv je známe meno aj pre envirorezort. M. Slávik prostredníctvom svojho združenia vstupuje aj do konaní vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pripomienky predkladané ZDS mali podľa ministerstva životného prostredia v niektorých momentoch obštrukčnú povahu. Bývali totiž málo konkrétne a ich dôsledkom bolo iba mechanické predlžovanie posudzovacích konaní.
ZDS podalo v konaniach, vedených na MŽP SR počas roka 2020 v 48 prípadoch odvolanie, alebo iné podanie. Iba v troch prípadoch mohlo MŽP SR vyhovieť.

Združenie urobilo medvediu službu legitímnemu nástroju vyspelej občianskej spoločnosti, akým je právo verejnosti zapojiť sa do rozhodovania. Ide však o konanie jedného subjektu, ktoré vôbec nie je charakteristické pre ostatnú verejnosť,

zdôraznil minister Ján Budaj.

MŽP SR sa vyjadrilo, že jednoznačne chráni a bude razantne aj v budúcnosti chrániť právo občanov a verejnosti aktívne vstupovať do konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ostatných povoľovacích procesov. Tieto práva vyplývajú z medzinárodných predpisov, keďže ide o kľúčový nástroj realizácie práva na priaznivé životné prostredie a informácie o ňom.

Rezort v rámci komplexnej reformy procesu EIA pripravil legislatívne riešenie, ktoré v budúcnosti zabráni zneužívaniu, či dokonca majetkovému profitu z obštrukcií v rozhodovacích konaniach EIA. Zároveň však podporuje prešetrenie aktivít tohto konkrétneho subjektu a je pripravené na plnú súčinnosť, ak o ňu bude požiadané.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *