G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

(stanovisko publikované aj na sme.sk 27.5.2020)

Občianska iniciatíva STOP-zelená zverejňuje svoje stanovisko k návrhu zmien, ktoré obec predkladá v zmysle predloženého územného plánu na Štrbskom plese pod názvom „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“.

Starosta Štrby pán Sýkora v rozhovore pre denník SME 15 mája odpovedal na otázku Kataríny Gécziovej : “Začnem aktuálnou informáciou, zaregistrovali ste už, že na internete beží petícia proti zmene územného plánu? Čakali ste taký nie práve pozitívny ohlas verejnosti?”

Občianska iniciatíva STOP-zelená zverejňuje svoje stanovisko k návrhu zmien, ktoré obec predkladá v zmysle predloženého územného plánu na Štrbskom plese pod názvom „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“.

Starosta Štrby pán Sýkora v rozhovore pre denník SME 15 mája odpovedal na otázku Kataríny Gécziovej : “Začnem aktuálnou informáciou, zaregistrovali ste už, že na internete beží petícia proti zmene územného plánu? Čakali ste taký nie práve pozitívny ohlas verejnosti?”

Pán starosta na otázku odpovedal nasledovne: „Nie, keďže rozsah navrhovaných zmien nie je veľký. Predpokladám, že viem, kto je za petíciou a prečo ju spustili. Bol by som zlý starosta, keby som nedokázal odhadnúť veci v súvislostiach. Čo nie je fér, že verejnosť nevie, aký je vlastne v súčasnosti zámer obce a k čomu je diskusia. V rámci toho, že sa ide prerokovať zmena územného plánu, obec zverejnila na webovej stránke celý návrh, a preto bola ťažká orientácia, čo sa vlastne navrhuje meniť. Mali by sme diskutovať o tom, čo sa chce zmeniť v územnom pláne a pozývame odborníkov a verejnosť, aby sa k tým návrhom vyjadrili. Nami predložené návrhy prišli od jednotlivých subjektov, a keď sa niektorý zo subjektov dozvedel, že jeho požiadavky na nejakú aktivitu možno nebudú akceptované, tak sa asi snaží vytvárať nátlak.“

Podľa nás, na rozdiel od názoru pána starostu Štrby pána Sýkoru, navrhované zmeny sú “nie malé”. 

Občianska iniciatíva STOP-Zelená s plánovanými zmenami na Štrbskom plese nesúhlasí a plne podporujeme petíciu proti zmenám v územnom pláne, ktorú organizujú Iniciatíva MY SME LES, Asociácia prírodného turizmu, Občianske združenie KST Hikemates a Aevis n.o..

Náš názor je, že na územie Štrbského plesa v budúcnosti pripustiť  len takú stavebnú činnosť, ktorá bude zveľaďovať​ existujúce stavebné objekty, rozšíri a zlepší možnosti v zásobovaní vody a existujúce hygienické priestory. Pri akejkoľvek novej výstavbe musia byť uprednostnené riešenia s cieľom minimalistických zásahov do existujúceho životného prostredia a zásady jeho maximálnej ochrany s cieľom udržať funkciu klimatického liečebného miesta. Riešenia podporujúce zlepšenie existujúceho parkovania na Štrbskom plese musia vychádzať z tej istej zásady – minimalistického zásahu do životného prostredia (nie výstavbou navrhovaného poschodového parkovacieho domu).

Štrbské pleso je jedinečné prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky a nielen obci Štrba. Nedá sa “nafúknuť”. Nedá sa zväčšiť. Chráň me ho aj pre nasledujúce generácie. 

Petíciu, ktorú organizujú Iniciatíva MY SME LES, Asociácia prírodného turizmu, Občianske združenie KST Hikemates a Aevis n.o.. môžete prípadne podporiť aj vy na

https://www.mysmeles.sk/peticia-strbske-pleso

Post Author: MG