G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Joachim Barrande by mal radosť. Z územia, ktoré nesie jeho meno, ktoré prebádal a preslávil vo svete, sa stal národnou Geopark. Ide o najväčší národný Geopark v Českej republike s rozlohou 4 316 km2. Rozprestiera sa v častiach Stredočeského, Plzeňského kraja a Hlavného mesta Prahy. Nielen geologická rozmanitosť ho predurčuje na zápis na zoznam globálnych geoparkov UNESCO.

Národný park Barandien

Vznik národného geoparku je dôležitý nielen pre povzbudzovanie záujmu o geovednú problematiku a environmentálnu výchovu, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu.

“Rozvoju Národného geoparku Barrandien pomáha pozitívny prístup zo strany vedenia krajov, miestnych obcí, miest, inštitúcií a občanov,” uviedla k vzniku národného geoparku predsedníčka Rady národných geoparkov ČR Martina Páskové.

Nachádzajú sa tu lokality starších prvohôr uznávané po celom svete, z ktorých najvýznamnejšia je hranica silur – devon na klonky u Suchomasty. “Národný Geopark Barrandien bude zoznamovať miestnych obyvateľov s geologickými zvláštnosťami územie, na ktorom žijú, ale aj podporovať zodpovedný rozvoj cestovného ruchu a regiónu všeobecne,” hovorí riaditeľ Ekologického centra Orlov Jan Ruml.

Barrandien odhaľuje tajomstvo miliónov rokov vývoja Zeme. Geopark je pestrou mozaikou geologických a paleontologických zaujímavostí. Profily a odkrýva nie sú síce také masívne ako inde na svete, ale sú úžasne pestré a dobre dostupné na bicykli, pešo, loďou, vlakom alebo dokonca električkou.

Cieľom nášho spoločného snaženia je pozvať návštevníkov do Národného geoparku Barrandien na Cestu po dne stratených morí v srdci Európy. V každom z nás sa ukrýva kus dobrodruha, a preto by som vás rád pozval na návštevu geoparku Barrandien spoločne s naším sprievodcom Věnceslava Brábkem, “upozorňuje na hrdinskú fiktívne postavu, ktorú v budúcnosti nájdu ľudia napríklad v návštevníckych centrách, Luboš Gárdony.

Geopark nie je skameneným skanzenom pradávnych čias, ale mostom medzi minulosťou skrývajúca v sebe príbehy Českého masívu, českých dejín, rozvoja priemyslu a osídlenia územia, ďalej potom prítomnosťou života a výziev miestnych obyvateľov a konečne budúcnosťou smerujúce k napĺňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Barrandien je každopádne klenotom geológie a paleontológie.

Za úspechom získanie štatútu “národné Geopark” stojí niekoľkoročné úsilie Ekologického centra Orlov. Partnermi geoparku sú napríklad obce Jince, Tetín, Strašice, Mirošov a Radnica. Na projekte sa tiež podieľa destinační agentúra Berounsko, Múzeum Stredných Brd vo Strašice, Arcibiskupstvo pražskej, Zoologická a botanická záhrada Plzeň, Západočeské múzeum v Plzni, Plzeňský a Bratislavský kraj. Partneri spolupráce sú Agentúra Poniklec, Centrum Caolinum Nevřeň alebo Regionálne múzeum v Jílovom pri Prahe. Dôležité je tiež zapojenie Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR.

Viac o Národnom geoparku Barrandien na www.geoparkbarrandien.cz.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *