G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

SPOTREBNÁ STOPA V OBEHOVOM HOSPODÁRSTVE♻️
Indikátor spotrebná stopa sleduje celkové environmentálne vplyvy spotreby tovarov a služieb v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Spotrebná stopa je hodnotená na úrovni jednotlivých členských krajín EÚ aj na úrovni celej EÚ.✅

Štúdia Spoločného výskumného centra, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie vytvorila hodnotiaci rámec na monitorovanie vývoja celkovej environmentálnej stopy výroby a spotreby v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Spotrebná stopa (ang. consumption footprint) a… Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *