G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Vodárenský zdroj Šamorín by mohol zásobovať pitnou vodou 2,5 milióna obyvateľov Slovenska. Verejná vyhláška, ktorú zverejnil Okresný úrad Bratislava na úradnej tabuli, určila nové ochranné pásma vodárenského zdroja. Zvýšená ochrana jedného z najvýznamnejších zdrojov pitnej vody sa stala realitou aj vďaka aktivite ministerstva životného prostredia (MŽP), mnohých odborníkov a občianskych aktivistov.

Médiá o tom dnes na pôde parlamentu informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Úsilie o rozšírenie ochranných pásiem existujúceho vodárenského zdroja Šamorín sa začalo ešte v roku 2015. Predmetom sporov boli protichodné záujmy, kde na jednej strane mali developeri a samospráva záujem rozširovať zastavané územie a na druhej strane silnel celospoločenský verejný záujem chrániť jedinečný zdroj kvalitnej pitnej vody.

V 1. stupni je zakázaná prakticky akákoľvek činnosť, ktorá nesúvisí s prevádzkou vodného zdroja. Územie je oplotené a zabezpečené.

Ochranné pásmo 2. stupňa s rozlohou 7,9 km2 zasahuje podstatnou časťou do katastrálneho územia obce Hamuliakovo. Zakázané je tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli znečistiť vodárenský zdroj. V ochrannom pásme 3. stupňa s rozlohou 15,3 km2 sú všeobecné obmedzenia, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *