G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Každý obyvateľ Európskej únie sa teraz môže zapojiť do celoeurópskej diskusie o budúcom smerovaní EÚ a jej politiky. Platforma EU je aj v Slovenskom jazyku. Pridajte sa do celoeurópskej diskusie aj o životnom prostredí…

Viacjazyčná digitálna platforma EU: Pridajte sa do celoeurópskej diskusie aj o životnom prostredí

Táto diskusia prebehne v rámci tzv. Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá bola slávnostne otvorená 10.5 v Štrasburgu a potrvá až do jari budúceho roka. Na účely zhromaždenia, čo najväčšieho množstva podnetov od občanov EU bola vytvorená viacjazyčná digitálna platforma, kam môžu ľudia písať podnety k zásadným témam, medzi ktoré patrí aj životné prostredie a zmena klímy.

Na tejto platforme však môžete zdieľať aj svoje predstavy, názory a námety o fungovaní Únie na rôzne témy. Z digitálnej výmeny názorov aj nadväzujúcich sérii verejných diskusií budú európske inštitúcie čerpať podnety pri rozhodovaní o budúcich prioritách EÚ.

Ako platforma funguje?

Viacjazyčná digitálna platforma futureu.europa.eu pripomína svojimi funkciami sociálnu sieť, je plne interaktívne a ľudia na nej môžu diskutovať o svojich návrhoch s ostatnými občanmi zo všetkých členských štátov v 24 úradných jazykoch EU.

Platforma ponúka tri hlavné spôsoby komunikácie: ľudia môžu vyjadriť svoj názor na Európu a zmeny, ktoré považujú za potrebné, alebo podporiť a pripomienkovať názory iných; môžu si nájsť podujatia vo svojej blízkosti alebo online, na ktorých sa môžu zúčastniť; alebo môžu zorganizovať vlastné podujatia a prispieť k priebehu a výsledkom konferencie.

Ak chcú používatelia vyjadriť svoj názor, vyberú si zo zoznamu tém a prostredníctvom platformy dajú EÚ vedieť, čo si myslia. Tieto úvahy sa budú počas celej konferencie zhromažďovať, analyzovať, monitorovať a zverejňovať. Následne budú podkladom pre európske panelové diskusie občanov a plenárne zasadnutia. Platforma je zameraná na 9 kľúčových tém:

 • Zdravie,
 • Silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta,
 • EÚ vo svete,
 • Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť,
 • Zmena klímy a životné prostredie,
 • Digitálne transformácie,
 • Európska demokracia,
 • Migrácia
 • Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport.

Tieto témy naviac dopĺňa “otvorená schránka” pre nápady, ktoré sa nemusia týkať len jednej oblasti, a ďalšie témy, pretože občania môžu prísť s akoukoľvek problematikou, ktorú považujú za dôležitú.

Okrem toho majú ľudia možnosť dozvedieť sa o niektorých z budúcich verejných podujatí, prezentovať svoju akciu či sledovať diskusie o vybraných témach. Všetky akcie súvisiace s konferenciou, ktoré sa zaregistrujú na platforme, budú zobrazené na interaktívnej mape, kde si ich môžu občania prezerať a vybrať si tú, ktorá ich zaujíma. Organizátorom akcií je na platforme k dispozícii príručka, ktorá im pomôže organizovať a propagovať svoje iniciatívy. Všetci účastníci a akcie musia dodržiavať Chartu Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá stanovuje normy celoeurópskej diskusie.

Platforma poskytuje aj informácie o štruktúre a činnosti konferencie. Je otvorená všetkým občanom EÚ, ako aj inštitúciám a orgánom EÚ, národným parlamentom, ústredným a miestnym orgánom a občianskej spoločnosti a plne rešpektuje súkromie používateľov a pravidlá ochrany údajov EÚ.

Občianska iniciatíva STOP Zelená preto vyzýva: Poďte debatovať nad témami, ktoré sa týkajú aj budúcnosti Slovenskej republiky a zapojte sa aj do platforiem:

 • efektívne využívanie zdrojov pre obehové hospodárstvo,
 • obnova biodiverzity a zníženie znečistenia,
 • zabezpečenie spravodlivej a inkluzívne transformácie – postupný odklon od fosílnych palív,
 • alebo na akúkoľvek inú tému, ktorú pokladáte za dôležitú z pohľadu budúcnosti Európskej únii. 

#TheFutureIsYours: Premýšľate o udržateľnej budúcnosti? Pridajte sa do celoeurópskej debaty aj o životnom prostredí…

OZ STOP – zelená : – udržateľnosť, príroda, ľudia, život …Slovensko…- 

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *