G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Naša najväčšia zásobáreň pitnej vody💦

Vláda schválila Akčný plán ochrany vody v najvzácnejšej vodohospodárskej oblasti strednej Európy

💧 Efektívna ochrana, skvalitnenie monitorovania a odstraňovanie potenciálnych ohrození pre najväčšiu zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia predstavilo strategický materiál na ochranu vody v CHVO Žitný ostrov. Súbor krátkodobých a dlhodobých opatrení sa zaoberá odstraňovaním envirozáťaží, odkanalizovaním obcí a dostupnými zdrojmi financovania.

✅ Vládny kabinet dnes schválil Akčný plán ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov z dielne Ministerstvo životného prostredia SR. Hlavným zámerom akčného plánu je dosiahnuť účinnú ochranu podzemnej vody Žitného ostrova. Navrhnuté preventívne opatrenia zabránia ďalšiemu zhoršeniu stavu podzemnej vody, na druhej strane si kladú za cieľ znižovať riziká znečistenia podzemnej vody.

💬 „K fungujúcej ochrane Žitného ostrova potrebujeme účinnú legislatívu, spoľahlivý monitorovací systém, vybudovanú kanalizačnú a vodovodnú sieť a v neposednom rade potrebujeme dostať pod kontrolu všetky potenciálne zdroje znečistenia a urýchliť ich odstraňovanie,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia. Podľa jeho slov rozvoj Žitného ostrova nie je možné zastaviť, no vďaka jasnej dlhodobej stratégii je možné rozvoj postaviť na udržateľných základoch. Práve udržateľný rozvoj je nevyhnutné aj finančne podporiť.

🟢 Zdroje financovania projektov v oblasti ochrany a využívania vôd predstavujú najmä Environmentálny fond a eurofondy. V rámci nového Programu Slovensko 2021-2027 sa obce Žitného ostrova môžu prioritne uchádzať o finančnú pomoc na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 obyvateľov. Na tento účel je vyčlenených 67,6 milióna eur.

ℹ Ďalších 34,3 miliónov eur je alokovaných na výstavbu verejného vodovodu súbežne s kanalizáciou v obciach nad 2000 obyvateľov. Z Programu Slovensko budú môcť čerpať finančné prostriedky aj poľnohospodárske subjekty, ktoré sú ochotné investovať do aktivít smerujúcich k ochrane vody v CHVO Žitný ostrov. S eurofondami ministerstvo ráta aj pri zabezpečení prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží. Na tento účel bolo alokovaných takmer 240 miliónov eur.

#mzpsr #voda #pitnavoda #zitnyostrov #vodnyplan #slovensko #odbornici #ludia Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *