G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Jak na ochranu lidských životů, zdraví, majetku a povrchových i podzemních vod před povodněmi? 🌊 Máme čerstvé strategické plány 👍 Na opatření proti záplavám poputují v následujících letech miliardy korun. A s čím konkrétně finance pomohou? 🔎 Třeba s výstavbou ochranných hrází, suchých nádrží a přírodě blízkých protipovodňových opatření 🌿 V povodí Labe, Odry a Dunaje zase díky Národním plánům vzniknou např. čistírny odpadních vod, kanalizace, revitalizují se řeky a potoky, nebo se budou zmírňovat nepříznivé dopady sucha 👏

Ministerstvo životního prostředí dnes předložilo vládě Plány pro zvládání povodňových rizik v povodích Labe, Odry a Dunaje. Ministerstvo zemědělství připravilo Národní plány těchto povodí do roku 2027. Navrhovaná opatření ochrání lidské životy a majetky, pomohou vybudo… Autor príspevku a foto Ministerstvo životního prostředí on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *