G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

Pôvod Medzinárodného dňa vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla, siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann. Sviatok sa traduje od roku 1900 a prvotne sa spájal aj s oslavou stromov. Pre ornitológov je apríl významný najmä preto, že práve vtedy k nám zvykne priletieť najviac sťahovavých vtákovNa Zemi žije vyše 9 600 vtáčích druhov. Na Slovensku hniezdi takmer 220. Väčšina z nich prilieta z Afriky, zo Stredomoria, menej z Ázie, pričom ročne k nám priletí až 30 miliónov vtákov.

Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy.

Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na 

Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť – asi dve tretiny – v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie.

Medzi prvými prilietajú drozdy, škovránky a cíbiky, bociany a lastovičky. Okrem týchto najznámejších poslov jari medzi sťahovavé vtáky patria aj orol krikľavý, prepelica poľná, slávik alebo kukučka, ktorá prilieta až na prelome apríla a mája. Ako posledný obvykle prilieta hýľ karmínový – až z ďalekej Ázie.

Prvý apríl je aj začiatkom hniezdneho obdobia pre mapovateľov hniezdneho rozšírenia vtáctva. V tomto mesiaci už možno pozorovať tokajúce sluky. Začiatkom apríla by sa už mali do svojich búdok vracať aj poslední navrátilci zo zimovísk – dodok chochlatý, krakľa belasá, výrik lesný. Taktiež rybáre riečne si začínajú stavať hniezda na štrkových riečnych ostrovčekoch.

Na Zemi žije vyše 9 600 vtáčích druhov. Svoj domov na Slovensku z nich má takmer 220 hniezdiacich vtáčích druhov, pričom niektoré sa na zimu sťahujú do teplejších krajín. Naopak, niektoré druhy k nám v zime prilietajú zo severu, a tak sa aj počas mrazivých dní u nás zdržuje viac ako 19 druhov vtákov.

Vtáky sú obyvateľmi všetkých pevnín na zemeguli. Meniacim sa ekologickým podmienkam životného prostredia počas roka sa mnohé druhy naučili prispôsobiť sa a počas nepriaznivého obdobia opúšťajú na prechodné obdobie svoje domovy. Sťahujú sa do oblastí, v ktorých strávia čas, kým v ich rodiskách trvajú nepriaznivé podmienky. Migráciu vtákov považujú prírodovedci za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody.

K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás podľa svojich možností – napríklad aj tým, že zavesí do záhrady skromnú vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhradke mladý stromček, alebo zabráni vypaľovačovi trávy škrtnúť zápalkou.

Štátna ochrana prírody SR pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva spustila súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyžrebovanie víťazov sa bude konať 8. mája 2021 na Svetový deň sťahovavého vtáctva. Viac info tu: http://skopvarin.sopsr.sk/pre-skoly/projekty/bocian/2021-2/#1614595279739-14e78943-d248

Post Author: MG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *