G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

KONTROLNÝ DEŇ SAŽP
Slovenskú agentúru životného prostredia, rezortnú organizáciu Ministerstvo životného prostredia SR, navštívil v utorok 18. júna Marek Chovan • SNS, generálny tajomník služobného úradu ministerstva (GTSÚ).
✅Dôvodom jeho návštevy bol kontrolný deň SAŽP. GTSÚ si prezrel priestory sídla agentúry v Banskej Bystrici, v ktorej sa nachádzajú kľúčové sekcie: environmentalistiky a environmentálnej informatiky, pričom bolo zhodnotené, že časť sídla SAŽP (hlavne stará budova) si vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov.
✅GTSÚ sa oboznámil s rozpočtovou situáciou agentúry a vzal na vedomie všetky tohtoročné postupne zapracované nástroje šetriacej politiky zavedené novým vedením SAŽP v spolupráci s MŽP SR.
✅Generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík • SNS – ŽIVOT NS oboznámil GTSÚ Mareka Chovana taktiež so všetkými projektami zameranými na rozvoj jednotlivých odborných agend SAŽP.
✅Vo verejnosti rezonuje agentúra v spojitosti s hodnotením a starostlivosťou o životné prostredie a krajinu, poskytuje environmentálne služby, mimoškolskú environmentálnu výchovu a vzdelávanie a významné postavenie má aj v oblasti medzinárodnej spolupráce.
✅Juraj Moravčík informoval Mareka Chovana aj s plánovanými projektami zameranými na rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov SAŽP.
✅GTSÚ ocenil všetky zavedené opatrenia zamerané na skvalitnenie odborných výstupov agentúry. Kontrolné dni riadenia SAŽP zo strany zriaďovateľa budú po dohode GTSÚ s generálnym riaditeľom SAŽP pokračovať v 3. štvrťroku 2024.

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *