Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ℹČISTEJŠIE OVZDUŠIE VĎAKA EUROFONDOM☁️
Zníženie množstva tuhých znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia nastalo po realizácii stavby z dôvodu efektívnejšieho zachytávania v mieste vzniku, odsávania a vyčistenia zaprášenej vzdušniny na novom, účinnejšom filtračnom zariadení. 👍
Operačný program Kvalita životného prostredia

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo výrazné zníženie primárnych aj sekundárnych emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z rudných mostov VP3. Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *