G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

ODBORNÁ KONFERENCIA SEA/EIA 2022📚📃📝
👉Dva dni diskutovali odborníci na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, odborne spôsobilé osoby, zástupcovia verejnej správy a súkromného sektora, reprezentanti univerzít o aktuálnych skúsenostiach s procesmi EIA/SEA.
👉O svoje skúsenosti sa podelili aj hostia z Česka a Poľska.
👉Predstavené boli aj návrhy zmien v príslušnej legislatíve.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného pro… Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *